prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.

ředitel ústavu – Ústav biochemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C05/219
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7010
e‑mail: ,
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Skládal
  datum a místo narození: 12.11. 1964, Olomouc
  Tel. +420-5-49497010, +420-603290105
  E-Mail skladal@chemi.muni.cz
Pracoviště
 • Ústav biochemie Přírodovědecká fakulta
 • Nanobiotechnologie, Středoevropský technologický institut
 • Masarykova univerzita
  Kamenice 5, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Docent
  Biochemie, Masarykova univerzita, Brno (1999) Habilitační práce "Imunosensory"
 • CSc.
  Biochemie, Masarykova univerzita, Brno (1992)Disertační práce "Biosensory pro stanovení organofosforových a karbamátových pesticidů"
 • RNDr.
  Biochemie, Universita J.E. Purkyně, Brno (1988) Diplomová práce "Použití detergentů k izolaci membránových bílkovin z respiračního řetězce bakterie Bacterium Paracoccus denitrificans"
Přehled zaměstnání
 • 2011-dosud: vedoucí CL a VS Nanobiotechnologie, CEITEC
 • 1999-dosud: docent, Ústav biochemie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
 • 1993-1999: odborný asistent
 • 1989-1993: odborný pracovník
 • 1986-1988: asistent
Pedagogická činnost
 • Přednášky v současnosti:
  Biochemie I a II, Biosensory, Aplikovaná enzymologie, Metody značení a imobilizace biomolekul, Nanobiotechnology
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vědecké projekty:
  Evropská unie - FP5 (Intellisens); FP4 - INCO (MEBFOOD); COST
  GAČR (Piezoelektrické biosensory, Elektrochemické imunosensory)
 • Oblasti zájmu:
  biochemie (enzymologie, imunochemie, bioseparační metody)
  bioelektrochemie (amperometrické a piezoelectrické biosensory a imunosensory)
  bioanalytická chemie (enzymové a imunochemické metody, průtočné systémy)
  chemometrie (aplikace počítačů v biochemii, spojení biosensorů s počítači)
Akademické stáže
 • 1996, 2002, 2009: Visiting Professor at Institute of Chemistry, Universidade Estadual Paulista, Araraquara (SP), Brazil
  - course on biosensors, research on biosensor detection of carbamates in food (FAPESP)

 • 1991, 1993: Research stays at the Department of Environmental Analytical Chemistry, University of Florence, Italy
  -cholinesterase-based biosensors (EC/TEMPUS)
  - biosensors for detection of bacterial contamination in milk (Parmalat SpA, Parma)
  - piezoelectric biosensors for the environment (EC/COST, 1993)
Universitní aktivity
 • Výuka na Ústavu biochemie PřF MU, vedení bakalářských studentů, diplomantů a doktorandů, vedoucí výzkumné skupiny a Centrální laboratoře Nanobiotechnologií na CEITEC
Mimouniversitní aktivity
 • Člen redakčních rad časopisů “Biosensors & Bioelectronics” (do 2009), “Chemical Sensors”, “The Open Journal of Analytical Chemistry”, "Bioprospekt"
Ocenění vědeckou komunitou
 • Multikanálový elektrochemický biosensor, aplikace "Biosensor for detection of cholinestearase inhibitors”. Cena “Golden Medal” na výstavě “Archimed – 5th International exhibition on industrial cooperaion”, Moscow (Russia), 2002 (Skládal P., Eremin S.A.)
  Vojenský detektor chemických bojových látek BioNA, VTUO, Brno” Cena "Golden IDET" na “5th Internationa fair of defense and security techniques and special information systems IDET” Brno 1999 (Krejčí J., Šafář B., Skládal P.)
Vybrané publikace
 • KONHEFR, Martin, Lenka MICHALCOVÁ, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL, Ctibor MAZAL a Karel LACINA. Unexpected reactivity of ferrocenyl-iminoboronates: Breaking ortho-imine bonds by oxidation in the presence of non-aqueous sodium chloride. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2020, roč. 61, č. 9, s. 1-4. ISSN 0040-4039. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2019.151535. URL info
 • MAKHNEVA, Ekaterina, Laura BARILLAS, Zdeněk FARKA, Matěj PASTUCHA, Petr SKLÁDAL, Klaus-Dieter WELTMANN a Katja FRICKE. Functional Plasma Polymerized Surfaces for Biosensing. ACS Applied Materials & Interfaces. Washington, DC: American Chemical Society, 2020, roč. 12, č. 14, s. 17100-17112. ISSN 1944-8244. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acsami.0c01443. URL info
 • FARKA, Zdeněk, Matthias Jürgen MICKERT, Zuzana MIKUŠOVÁ, Antonín HLAVÁČEK, Pavla BOUCHALOVÁ, Wenshu XU, Pavel BOUCHAL, Petr SKLÁDAL a Hans-Heiner GORRIS. Surface design of photon-upconversion nanoparticles for high-contrast immunocytochemistry. Nanoscale. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2020, roč. 12, č. 15, s. 8303-8313. ISSN 2040-3364. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/C9NR10568A. URL info
 • FARKA, Zdeněk, Matthias Jürgen MICKERT, Matěj PASTUCHA, Zuzana MIKUŠOVÁ, Petr SKLÁDAL a Hans-Heiner GORRIS. Advances in Optical Single-Molecule Detection: En Route to Supersensitive Bioaffinity Assays. Angewandte Chemie International Edition. Weinheim: Wiley-VCH, 2020, roč. 59, č. 27, s. 10746-10773. ISSN 1433-7851. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/anie.201913924. URL info
 • VÍŠOVÁ, Ivana, Barbora SMOLKOVÁ, Mariia UZHYTCHAK, Markéta VRABCOVÁ, Djamel Eddine CHAFAI, Milan HOUSKA, Matěj PASTUCHA, Petr SKLÁDAL, Zdeněk FARKA, Alexandr DEJNEKA a Hana VAISOCHEROVÁ-LÍSALOVÁ. Functionalizable Antifouling Coatings as Tunable Platforms for the Stress-Driven Manipulation of Living Cell Machinery. Biomolecules. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 8, s. 1-14. ISSN 2218-273X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/biom10081146. URL info
 • PELTOMAA, Riikka, Zdeněk FARKA, Matthias Jürgen MICKERT, Julian BRANDMEIER, Matěj PASTUCHA, Antonín HLAVÁČEK, Mónica MARTÍNEZ-ORTS, Ángeles CANALES, Petr SKLÁDAL, Elena BENITO-PEÑA, María C. MORENO-BONDI a Hans-Heiner GORRIS. Competitive upconversion-linked immunoassay using peptide mimetics for the detection of the mycotoxin zearalenone. Biosensors and Bioelectronics. Oxford: Elsevier B.V., 2020, roč. 170, December 2020, s. 1-9. ISSN 0956-5663. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2020.112683. URL info
 • SKLÁDAL, Petr. Smart bioelectronic tongues for food and drinks control. TrAC Trends in Analytical Chemistry. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 127, JUN 2020, s. 1-10. ISSN 0165-9936. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2020.115887. URL info
 • SOPOUŠEK, Jakub, Jakub VĚŽNÍK, Petr SKLÁDAL a Karel LACINA. Blocking the Nanopores in a Layer of Nonconductive Nanoparticles: Dominant Effects Therein and Challenges for Electrochemical Impedimetric Biosensing. ACS Applied Materials & Interfaces. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2020, roč. 12, č. 12, s. 14620-14628. ISSN 1944-8244. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acsami.0c02650. URL info
 • MILOVANOVIĆ, Miodrag, Jiří ŽERAVÍK, Michal OBOŘIL, Marta PELCOVÁ, Karel LACINA, Uros CAKAR, Aleksandar PETROVIC, Zdeněk GLATZ a Petr SKLÁDAL. A novel method for classification of wine based on organic acids. Food Chemistry. Elsevier Science, 2019, roč. 284, June, s. 296-302. ISSN 0308-8146. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.01.113. web časopisu info
 • KOVÁŘ, David, Aneta MALÁ, Jitka VAŇÁČKOVÁ, Michal KALINA, Zdenka FOHLEROVÁ, Antonín HLAVÁČEK, Zdeněk FARKA, Petr SKLÁDAL, Zenon STARČUK, Radovan JIŘÍK, Ondřej SLABÝ a Jaromír HUBÁLEK. Preparation and Characterisation of Highly Stable Iron Oxide Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. Journal of Nanomaterials. London: Hindawi Publishing Corporation, 2017, roč. 2017, neuvedeno, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1687-4110. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2017/7859289. URL info
 • LACINA, Karel, Ondřej KUBESA, Petr VANÝSEK, Veronika HORÁČKOVÁ, Zdeněk MORAVEC a Petr SKLÁDAL. Selective electrocatalysis of reduced graphene oxide towards hydrogen peroxide aiming oxidases-based biosensing: Caution while interpreting. Electrochimica Acta. Oxford: Pergamon-Elsevier, 2017, roč. 223, January, s. 1-7. ISSN 0013-4686. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2016.11.172. URL info
 • NARDONE, Giorgia, Jorge Oliver-De La CRUZ, Jan VRBSKÝ, Cecilia MARTINI, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Martin PEŠL, Guido CALUORI, Stefania PAGLIARI, Fabiana MARTINO, Zuzana MACECKOVA, Marian HAJDÚCH, Andres SANZ-GARCIA, Nicola Maria PUGNO, Gorazd Bernard STOKIN a Giancarlo FORTE. YAP regulates cell mechanics by controlling focaladhesion assembly. NATURE COMMUNICATIONS. London: Nature Publishing Group, 2017, roč. 8, č. 15321, s. 1-13. ISSN 2041-1723. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/ncomms15321. URL info
 • FARKA, Zdeněk, Tomáš JUŘÍK, David KOVÁŘ, Libuše TRNKOVÁ a Petr SKLÁDAL. Nanoparticle-Based Immunochemical Biosensors and Assays: Recent Advances and Challenges. Chemical Reviews. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2017, roč. 117, č. 15, s. 9973-10042. ISSN 0009-2665. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00037. URL info
 • JUŘÍK, Tomáš, Pavel PODEŠVA, Zdeněk FARKA, David KOVÁŘ, Petr SKLÁDAL a František FORET. Nanostructured gold deposited in gelatin template applied for electrochemical assay of glucose in serum. Electrochimica Acta. Oxford: Pergamon-Elsevier, 2016, roč. 188, January, s. 277-285. ISSN 0013-4686. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2015.12.009. URL info
 • ŽERAVÍK, Jiří, Zdenka FOHLEROVÁ, Miodrag MILOVANOVIĆ, Ondřej KUBESA, Marta ZEISBERGEROVA, Karel LACINA, Alexandr PETROVIC, Zdeněk GLATZ a Petr SKLÁDAL. Various instrumental approaches for determination of organic acids in wines. Food Chemistry. Oxford, UK: Elsevier Science, 2016, roč. 194, March, s. 432-440. ISSN 0308-8146. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.08.013. info
 • PEŠL, Martin, Jan PŘIBYL, Šárka JELÍNKOVÁ, Ivana AĆIMOVIĆ, Anton SALYKIN, Petr DVOŘÁK, Vladimír ROTREKL a Petr SKLÁDAL. Cardiomyocyte syncytium combined with Atomic force microscopy, advanced setup of universal biosensor for phenotype screening. In AFM BioMed Conference, Porto. 2016. URL info
 • HLAVÁČEK, Antonín, Zdeněk FARKA, Maria HUEBNER, Veronika HORŇÁKOVÁ, Daniel NĚMEČEK, Reinhard NIESSNER, Petr SKLÁDAL, Dietmar KNOPP a Hans Heiner GORRIS. Competitive Upconversion-Linked Immunosorbent Assay for the Sensitive Detection of Diclofenac. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2016, roč. 88, č. 11, s. 6011-6017. ISSN 0003-2700. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.6b01083. URL info
 • FARKA, Zdeněk, Tomáš JUŘÍK, Pavel PODEŠVA, David KOVÁŘ, František FORET a Petr SKLÁDAL. Gelatin-templated Nanostructured Gold for Electrochemical Detection of Glucose in Serum. In 67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. 2016. URL info
 • FARKA, Zdeněk, Tomáš JUŘÍK, Matěj PASTUCHA a Petr SKLÁDAL. Enzymatic Precipitation Enhanced Surface Plasmon Resonance Immunosensor for the Detection of Salmonella in Powdered Milk. Analytical Chemistry. Washington, DC: American Chemical Society, 2016, roč. 88, č. 23, s. 11830-11836. ISSN 0003-2700. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.6b03511. URL info
 • MAKHNEVA, Ekaterina, Anton MANAKHOV, Petr SKLÁDAL a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Development of effective QCM biosensors by cyclopropylamine plasma polymerization and antibody immobilization using cross-linking reactions. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, 2016, roč. 290, March, s. 116-123. ISSN 0257-8972. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2015.09.035. URL info
 • SKLÁDAL, Petr. Piezoelectric Biosensors. Trends in Analytical Chemistry. Elsevier Science, 2016, roč. 79, May, s. 127-133. ISSN 0165-9936. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2015.12.009. info
 • FOGUEL, Marcos Vinicius, Glauco DOS SANTOS, Antonio FERREIRA, Marina MAGNANI, Marcello MASCINI, Petr SKLÁDAL, Assis BENEDETTI a Hideko YAMANAKA. Comparison of Gold CD-R Types as Electrochemical Device and as Platform. for Biosensors. Journal of the Brazilian Chemical Society. Sao Paulo: SOC BRASILEIRA QUIMICA, 2016, roč. 27, č. 4, s. 650-662. ISSN 0103-5053. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5935/0103-5053.20150308. info
 • CZOLKOS, Ilja, Eva DOCK, Erik TONNING, Jacob CHRISTENSEN, Margrethe WINTHER-NIELSEN, Charlotte CARLSSON, Renata MOJZIKOVA, Petr SKLÁDAL, Ulla WOLLENBERGER, Lars NORGAARD, Tautgirdas RUZGAS a Jenny EMNÉUS. Prediction of wastewater quality using amperometric bioelectronic tongues. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Science, 2016, roč. 75, January, s. 375-382. ISSN 0956-5663. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2015.08.055. info
 • SKLÁDAL, Petr a Tibor HIANIK. Piezoelectric Sensors. Online. In Dimitrios P . Nikolelis, Theodoros Varzakas, Arzum Erdem, Georgia-Paraskevi Nikoleli. Portable Biosensing of Food Toxicants and Environmental Pollutants. Boca Raton (USA): CRC Press, 2014, s. 71-96. Series in Sensors. ISBN 978-1-4665-7633-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1201/b15589-4. webová stránka nakladatelství info
 • LACINA, Karel, Petr SKLÁDAL a Tony D. JAMES. Boronic acids for sensing and other applications - a mini-review of papers published in 2013. Chemistry Central Journal. London: BIOMED CENTRAL L, 2014, roč. 8, OCT 18 2014, s. 60-76. ISSN 1752-153X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s13065-014-0060-5. URL info
 • HLAVÁČEK, Antonín, Andreas SEDLMEIER, Petr SKLÁDAL a Hans Heiner GORRIS. Electrophoretic Characterization and Purification of Silica-Coated Photon-Upconverting Nanoparticles and Their Bioconjugates. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2014, roč. 6, č. 9, s. 6930-6935. ISSN 1944-8244. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/am500732y. URL info
 • FARKA, Zdeněk, David KOVÁŘ, Jan PŘIBYL a Petr SKLÁDAL. Piezoelectric and surface plasmon resonance biosensors for Bacillus atrophaeus spores. International Journal of Electrochemical Science. Belgrade, Serbia: ESG, 2013, roč. 8, č. 1, s. 100-112. ISSN 1452-3981. URL info
 • SKLÁDAL, Petr, David KOVÁŘ, Vít KRAJÍČEK, Petra ŠIŠKOVÁ, Jan PŘIBYL a Eva ŠVÁBENSKÁ. Electrochemical immunosensors for detection of microorganisms. International Journal of Electrochemical Science. BELGRADE: ESG, 2013, roč. 8, č. 2, s. 1635-1649. ISSN 1452-3981. URL info
 • LACINA, Karel, Petr SKLÁDAL a Jiří VONDÁL. Zařízení rozdělující tok tekutiny do více kanálů a jeho použití. 2013. databáze Úřadu pro průmyslové vlastnictví info
 • HLAVÁČEK, Antonín, Pavel BOUCHAL a Petr SKLÁDAL. Biotinylation of quantum dots for application in fluoroimmunoassays with biotin-avidin amplification. Microchimica Acta. Wien: Springer-Verlag, 2012, roč. 176, 3-4, s. 287-293. ISSN 0026-3672. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00604-011-0729-6. info
 • SKLÁDAL, Petr, Eva ŠVÁBENSKÁ, Jiří ŽERAVÍK, Jan PŘIBYL, Petra ŠIŠKOVÁ, Torbjorn TJARNHAGE a Inga GUSTAFSON. Electrochemical Immunosensor Coupled to Cyclone Air Sampler for Detection of Escherichia coli DH5 alpha in Bioaerosols. Electroanalysis. WILEY-VCH Verlag GmbH, 2012, roč. 24, č. 3, s. 539-546. ISSN 1040-0397. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/elan.201100448. info
 • HLAVÁČEK, Antonín a Petr SKLÁDAL. Isotachophoretic purification of nanoparticles: tuning optical properties of quantum dots. Electrophoresis. Hoboken, USA: Wiley-Blackwell, 2012, roč. 33, 9-10, s. 1427-1430. ISSN 0173-0835. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/elps.201100696. PDF info
 • HLAVÁČEK, Antonín a Petr SKLÁDAL. Kvantové tečky: příprava, konjugace a využití v bioanalytické chemii a biologii. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011, roč. 105, č. 8, s. 611-615. ISSN 0009-2770. info
 • LACINA, Karel a Petr SKLÁDAL. Ferroceneboronic Acid for the Electrochemical Probing of Interactions Involving Sugars. Electrochimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science, 2011, roč. 56, č. 27, s. 10246-10252. ISSN 0013-4686. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2011.09.019. info
 • ŠVÁBENSKÁ, Eva, David KOVÁŘ, Vít KRAJÍČEK, Jan PŘIBYL a Petr SKLÁDAL. Electrochemical Biosensor for Detection of Bioagents. International Journal of Electrochemical Science. Belgrade, Serbia: ESG, 2011, roč. 6, č. 12, s. 5968-5979. ISSN 1452-3981. URL info
 • SVOZILOVÁ, Zuzana, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Petr SKLÁDAL a Jan LOCHMAN. Interaction of cryptogein with its binding sites in tobacco plasma. Analytical biochemistry. 2009, roč. 390, č. 2, s. 115-120. ISSN 0003-2697. info
 • RICH, Rebecca L., Giuseppe A. PAPALIA, Petr SKLÁDAL, [from all world] [109 OTHER AUTHORS] a David G. MYSZKA. A global benchmark study using affinity-based biosensors. Analytica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2009, roč. 386, č. 2, s. 194-216, 25 s. ISSN 0003-2670. URL info
 • SKLÁDAL, Petr. Piezoelectric Quartz Crystal Resonators Applied for Immunosensing and Affinity Interaction Studies. In Volume 2: Electrochemical and Mechanical Detectors, Lateral Flow and Ligands for Biosensors. New York: Humana Press, 2009, s. 37-50. Biosensors and Biodetection Methods and Protocols. ISBN 978-1-60327-568-2. info
 • ŽERAVÍK, Jiří, Antonín HLAVÁČEK, Karel LACINA a Petr SKLÁDAL. State of the Art in the Field of Electronic and Bioelectronic Tongues - Towards the Analysis of Wines. Electroanalysis. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2009, roč. 21, č. 23, s. 2509-2520, 11 s. ISSN 1040-0397. URL info
 • STOLYAROVA, Sara, Cherian SUMAN, Roberto RAITERI, Jiří ŽERAVÍK, Petr SKLÁDAL a Yael NEMIROVSKY. Composite Porous Silicon-Crystalline Silicon Cantilevers for Enhanced Biosensing. Sensors and Actuators B Chemical. Amsterdam (Holandsko): Elsevier, 2008, roč. 131, č. 1, s. 509-515. ISSN 0925-4005. info
 • CABÁLKOVÁ, Jana, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Pavel KULICH a Josef CHMELÍK. Size, shape and surface morphology of starch granules from Norway spruce needles revealed by transmission electron microscopy and atomic force microscopy: effects of elevated CO2 concentration. Tree Physiology. Victoria, Kanada: Heron Publishing, 2008, roč. 28, č. 10, s. 1593-1599. ISSN 0829-318X. URL info
 • POHANKA, Miroslav, Petr SKLÁDAL a Ota PAVLIŠ. A label free piezoelectric immunosensor for rapid assay of Escherichia coli. Journal of Immunoassay and Immunochemistry. Abingdon, Velká Británie: Taylor and Francis, 2008, roč. 29, č. 1, s. 70-79. ISSN 1532-1819. info
 • MOLINKOVÁ, Dana, Petr SKLÁDAL a Vladimír CELER. In vitro neutralization of Equid herpesvirus 1 mediated by recombinant antibodies. Journal of Immunological Methods. Amsterdam, Holandsko: Elsevier, 2008, roč. 333, č. 1, s. 186-191. ISSN 0022-1759. info
 • POHANKA, Miroslav a Petr SKLÁDAL. Electrochemical biosensors - principles and applications. Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice, CR: University of South Bohemia, Czech Repub, 2008, roč. 6, č. 2, s. 57-64. ISSN 1214-021X. URL info
 • LECHUGA, Laura M., Fred P. MILANOVICH, Petr SKLÁDAL, Oleg IGNATOV a Thomas R. AUSTIN. Commercial and Pre-Commercial Cell Detection Technologies for Defence against Bioterror:Technology, Market and Society. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2008, 180 s. Nato Science for Peace and Security 39. ISBN 978-1-58603-858-8. URL info
 • SKLÁDAL, Petr, Jan PŘIBYL a Bohuslav ŠAFÁŘ. Development and Testing of the Portable Electrochemical Immunosensor System for Detection of Bioagents. In Commercial and Pre-Commercial Cell Detection Technologies for Defence against Bioterror. Amsterdan, Netherlands: IOS Press, 2008, s. 21-29. Technology, Market and Society 39. ISBN 978-1-58603-858-8. info
 • KREJČÍ, Jan, Zuzana GROSMANOVÁ, Dagmar KREJČOVÁ a Petr SKLÁDAL. Biosensor Detection of Organophosphorous Gases. In Commercial and Pre-Commercial Cell Detection Technologies for Defence against Bioterror. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2008, s. 150-165. NATO Science for Peace and Security Series: 39. ISBN 978-1-58603-858-8. info
 • POHANKA, Miroslav, Oto PAVLIŠ a Petr SKLÁDAL. Diagnosis of tularemia using piezoelectric biosensor technology. Talanta. Amsterdam: Elsevier Science, 2007, roč. 71, č. 1, s. 981-985. ISSN 0039-9140. URL info
 • FOHLEROVÁ, Zdenka, Petr SKLÁDAL a Jaroslav TURÁNEK. Adhesion of eukaryotic cell lines on the gold surface modified with extracellular matrix proteins monitored by the piezoelectric sensor. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2007, roč. 22, 9-10, s. 1896-1901. ISSN 0956-5663. URL info
 • POHANKA, Miroslav, Ota PAVLIŠ a Petr SKLÁDAL. Rapid Characterization of Monoclonal Antibodies using the Piezoelectric Immunosensor. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2007, roč. 7, č. 3, s. 341-353. ISSN 1424-8220. URL info
 • POHANKA, Miroslav, Petr SKLÁDAL a Michal KROČA. Biosensors for biological warfare agent detection. Defence Science Journal. New Delhi, India: DESIDOC, 2007, roč. 57, č. 3, s. 185-193. ISSN 0011-748X. URL info
 • SKLÁDAL, Petr, Jan PŘIBYL a Bohuslav ŠAFÁŘ. Antibodies against sulfur mustard and direct piezoelectric immunosensing in an organic solvent. Analytical Letters. New York: Marcel Dekker, 2007, roč. 40, č. 7, s. 1347-1359. ISSN 0003-2719. URL info
 • DOSTÁLEK, Jakub, Jan PŘIBYL, Jiří HOMOLA a Petr SKLÁDAL. Multichannel SPR biosensor for detection of endocrine-disrupting compounds. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg: Springer, 2007, roč. 389, č. 6, s. 1841-1847. ISSN 1618-2642. URL info
 • POHANKA, Miroslav a Petr SKLÁDAL. Serological Diagnosis of Tularemia in Mice Using the Amperometric Immunosensor. Electroanalysis. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2007, roč. 19, č. 23, s. 2507-2512. ISSN 1040-0397. URL info
 • POHANKA, Miroslav a Petr SKLÁDAL. Piezoelectric Immunosensor for the Direct and Rapid Detection of Francisella tularensis. Folia Microbiologica. Prague: Czechoslovak Society for Microbiology, 2007, roč. 52, č. 4, s. 325-330. ISSN 0015-5632. URL info
 • PŘIBYL, Jan a Petr SKLÁDAL. Development of a combined setup for simultaneous detection of total and glycated haemoglobin content in blood samples. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2006, roč. 21, č. 10, s. 1952-1959. ISSN 0956-5663. info
 • PŘIBYL, Jan, Maria HEPEL a Petr SKLÁDAL. Piezoelectric immunosensors for polychlorinated biphenyls operating in aqueous and organic phases. Sensors and Actuators B Chemical. Amsterdam (Holandsko): Elsevier, 2006, roč. 113, č. 2, s. 900-910. ISSN 0925-4005. info
 • HALÁMEK, Jan, Alexander MAKOWER, Kristina KNOSCHE, Petr SKLÁDAL a Frieder SCHELLER. Piezoelectric affinity sensors for cocaine and cholinesterase inhibitors. Talanta. The Netherlands: Elsevier Science, 2005, roč. 65, č. 2, s. 337-342. ISSN 0039-9140. URL info
 • SOLNÁ, Renáta, Svetlana SAPELNIKOVA, Petr SKLÁDAL, Margarethe WINTHER-NIELSEN, Charlotte CARLSSON, Jenny EMNEUS a Tautgirdas RUZGAS. Multienzyme electrochemical array sensor for determination of phenols and pesticides. Talanta. The Netherlands: Elsevier Science, 2005, roč. 65, č. 2, s. 349-357. ISSN 0039-9140. URL info
 • SKLÁDAL, Petr, Zuzana JÍLKOVÁ, Ivan SVOBODA a Vladimír KOLÁŘ. Investigation of osteoprotegerin interactions with ligands and antibodies using piezoelectric biosensors. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2005, roč. 20, č. 10, s. 2027-2034. ISSN 0956-5663. info
 • POHANKA, Miroslav a Petr SKLÁDAL. Piezoelectric immunosensor for Francisella tularensis detection using immunoglobulin M in a limiting dilution. Analytical Letters. New York: Marcel Dekker, 2005, roč. 38, č. 3, s. 411-422. ISSN 0003-2719. info
 • PŘIBYL, Jan a Petr SKLÁDAL. Quartz crystal biosensor for detection of sugars and glycated hemoglobin. Analytica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2005, roč. 530, č. 1, s. 75-84. ISSN 0003-2670. info
 • SOLNÁ, Renáta, Eva DOCK, Alexander CHRISTENSON, Margrethe WINTER-NIELSEN, Christine CARLSSON, Jenny EMNÉUS, Tautgirdas RUZGAS a Petr SKLÁDAL. Amperometric screen-printed biosensor arrays with co-immobilised oxidoreductases and cholinesterases. Analytica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2005, roč. 528, č. 1, s. 9-19. ISSN 0003-2670. info
 • HALÁMEK, Jan, Jan PŘIBYL, Alexander MAKOWER, Petr SKLÁDAL a Frieder SCHELLER. Sensitive detection of organophosphates in river water by means of a piezoelectric biosensor. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg: Springer, 2005, roč. 382, č. 5, s. 1904-1911, 7 s. ISSN 1618-2642. URL info
 • TONNING, Erik, Svetlana SAPELNIKOVA, Jacob CHRISTENSEN, Charlotte CARLSSON, Margrethe WINTHER-NIELSEN, Eva DOCK, Renáta SOLNÁ, Petr SKLÁDAL, Lars NORGAARD, Tautgirdas RUZGAS a Jenny EMNÉUS. Chemometric exploration of an amperometric biosensor array for fast determination of wastewater quality. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2005, roč. 21, č. 3, s. 608-617. ISSN 0956-5663. info
 • SOLNÁ, Renáta a Petr SKLÁDAL. Amperometric flow-injection determination of phenolic compounds using a biosensor with immobilised laccase, peroxidase and tyrosinase. Electroanalysis. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2005, roč. 17, č. 23, s. 2137-2146. ISSN 1040-0397. info
 • SKLÁDAL, Petr, Yveta SYMERSKÁ, Miroslav POHANKA, Bohuslav ŠAFÁŘ a Aleš MACELA. Electrochemical immunosensor for detection of Francisella tularensis. In Defense against bioterror. 1. vyd. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2005, s. 221-232. NATO Security through science ser. B. ISBN 1-4020-3385-0. info
 • CELER, Vladimír, Dalibor BLAZEK, Iva NAVRÁTILOVÁ a Petr SKLÁDAL. Generation and characterization of single-chain antibody fragments specific against transmembrane envelope glycoprotein gp46 of Maedi-visna Virus. Journal of Virological Methods. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 115, č. 1, s. 83-92. ISSN 0166-0934. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Václav BRÁZDA, Kateřina KUCHAŘÍKOVÁ, M.Gloria LUCIANI, Ted R. HUPP, Petr SKLÁDAL, Emil PALEČEK a Bořivoj VOJTĚŠEK. Activation of the DNA-binding ability of latent p53 protein by protein kinase C is abolished by protein kinase CK2. Biochemical Journal. London: Portland Press, 2004, roč. 378, č. 11, s. 939-947. ISSN 0264-6021. info
 • SKLÁDAL, Petr, Carla SANTOS RICARDI, Hideko YAMANAKA a Paolo COSTA. Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus. Journal of Virological Methods. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 117, č. 2, s. 145-151. ISSN 0166-0934. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Iva a Petr SKLÁDAL. The immunosensors for measurement of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid based on electrochemical impedance spectroscopy. Bioelectrochemistry. The Netherlands: Elsevier, 2004, roč. 62, č. 1, s. 11-18. ISSN 1567-5394. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Iva a Petr SKLÁDAL. Immunosensor for the measurement of human serum albumin in urine based on the Spreeta surface plasmon resonance sensor. Supramolecular Chemistry. USA: Taylor & Francis, 2003, roč. 15, č. 2, s. 109-115. ISSN 1061-0278. info
 • PRIBYL, Jan, Maria HEPEL, Jan HALÁMEK a Petr SKLÁDAL. Development of piezoelectric immunosensors for competitive and direct determination of atrazine. Sensors and Actuators B Chemical. Amsterdam (Holandsko): Elsevier, 2003, roč. 91, č. 1, s. 333-341. ISSN 0925-4005. URL info
 • CELER, Vladimír, Dalibor BLAŽEK, Iva NAVRÁTILOVÁ, Petr SKLÁDAL, B. BLACKLAWS a R. BUJDOSO. Recombinant single chain Fv antibodies that recognise the p25 protein of the Maedi-Visna virus. Folia Microbiologica. Prague: Czechoslovak Society for Microbiology, 2003, roč. 48, č. 3, s. 435-440. ISSN 0015-5632. info
 • SOLNÁ, Renáta, Petr SKLÁDAL a Sergei EREMIN. Development of a disposable electrochemical immunosensor for detection of the herbicide acetochlor. International Journal of Environmental and Analytical Chemistry. Velká Británie: Taylor & Francis, 2003, roč. 83, 7-8, s. 609-620. ISSN 0306-7319. info
 • MAKOWER, Alexander, Jan HALÁMEK, Petr SKLÁDAL, Franz KERNCHENC a Frieder SCHELLER. New principle for the direct real-time monitoring of interaction of cholinesterase and its inhibitors. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2003, roč. 18, č. 11, s. 1329-1337. ISSN 0956-5663. info
 • SAPELNIKOVA, Svetlana, Eva DOCK, Renáta SOLNÁ, Petr SKLÁDAL, Tautgirdas RUZGAS a Jenny EMNEUS. Screen-printed multienzyme arrays for use in amperometric batch and flow systems. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg: Springer, 2003, roč. 376, č. 7, s. 1098-1103. ISSN 1618-2642. info
 • SKLÁDAL, Petr. Piezoelectric quartz crystal sensors applied for bioanalytical assays and characterization of affinity interactions. Journal of the Brazilian Chemical Society. Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2003, roč. 14, č. 4, s. 491-502. ISSN 0103-5053. info
 • LEBEDEV, Michail, Sergei EREMIN a Petr SKLÁDAL. Development of the piezoelectric biosensor for acetochlor detection. Analytical Letters. New York: Marcel Dekker, 2003, roč. 36, č. 10, s. 2443-2457. ISSN 0003-2719. info
 • SKLÁDAL, Petr, Natalya O. MOROZOVA a Anatoly N. RESHETILOV. Amperometric biosensors for detection of phenol using chemically modified electrodes containing immobilized bacteria. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2002, roč. 17, č. 10, s. 867-873. ISSN 0956-5663. info
 • HALÁMEK, Jan, Alexander MAKOWER, Petr SKLÁDAL a Frieder W. SCHELLER. Highly sensitive detection of cocaine using a piezoelectric immunosensor. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2002, roč. 17, č. 11, s. 1045-1050. ISSN 0956-5663. info
 • KAŠNÁ, Andrea a Petr SKLÁDAL. The four-channel electrochemical immunosensor for detection of herbicides based on phenoxyalkanoic acids. International Journal of Environmental and Analytical Chemistry. Velká Británie: Taylor & Francis, 2002, roč. 83, č. 2, s. 101-109. ISSN 0306-7319. info
 • RAITERI, Roberto, Massimo GRATTAROLA, Hans-Jurgen BUTT a Petr SKLÁDAL. Micromechanical cantilever-based biosensors. Sensors and Actuators B Chemical. Amsterdam (Holandsko): Elsevier, 2001, roč. 79, č. 2, s. 115-126. ISSN 0925-4005. info
 • HALÁMEK, Jan, Maria HEPEL a Petr SKLÁDAL. Investigation of highly sensitive piezoelectric immunosensors for 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2001, roč. 16, č. 3, s. 253-260. ISSN 0956-5663. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Iva, Petr SKLÁDAL a Vladimír VIKLICKÝ. Development of piezoelectric immunosensors for measurement of albuminuria. Talanta. Elsevier Science, 2001, roč. 55, č. 11, s. 831-839. ISSN 0039-9140. info
 • HORÁČEK, Jiří a Petr SKLÁDAL. Effect of organic solvents on immunoassays of environmental pollutants studied using a piezoelectric biosensor. Analytica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science publishers, 2000, roč. 412, č. 1, s. 37-45. ISSN 0003-2670. info
 • SKLÁDAL, Petr. Effect of methanol on the interaction of monoclonal antibody with free and immobilized atrazine studied using the resonant mirror-based biosensor. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 1999, roč. 14, č. 3, s. 257-263. ISSN 0956-5663. info
 • SKLÁDAL, Petr a Jiří HORÁČEK. Kinetic studies of affinity interactions: Comparison of piezoelectric and resonant mirror-based biosensors. Analytical Letters. New York: Marcel Dekker, 1999, roč. 32, č. 8, s. 1519-1529. ISSN 0003-2719. info
 • ŽERAVÍK, Jiří a Petr SKLÁDAL. Screen-printed amperometric immunosensor for repeated use in the flow-through mode. Electroanalysis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 1999, roč. 11, č. 12, s. 851-856. ISSN 1040-0397. info
 • SKLÁDAL, Petr, Anping DENG a Vladimír KOLÁŘ. Resonant mirror-based optical immunosensor: application for the measurement of atrazine in soil. Anal. Chim. Acta. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier Science B.V., 1999, roč. 399, č. 1, s. 29-36. ISSN 0003-2670. info
 • SKLÁDAL, Petr. Advances in electrochemical immunosensors. Electroanalysis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 1997, roč. 9, č. 10, s. 737. ISSN 1040-0397. info

15. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info