Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.


E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Helena Maňasová Hradská
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy, FF MU - externí spolupráce
Funkce na pracovišti
 • přednášející, školitel
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998-2004: Český jazyk a literatura, Dějiny umění - Mgr. (diplomová práce "Recepce české avantgardy v prvorepublikovém tisku"); 2004-2010: Obecná teorie umění, estetika - Ph.D (disertační práce "Vizualizace metafory pokroku v reklamě meziválečného Československa")
Přehled zaměstnání
 • 2005: Integrovaná škola polygrafická Brno, výuka, Dějiny výtvarné kultury; 2005-2007: Národní památkový úřad v Brně, evidence mobiliářů; 2009: ES FFMU, výuka, externí spolupráce; 2012: ÚHV FFMU, výuka, externí spolupráce
Pedagogická činnost
 • přednášky: avantgarda 20. a 30. let minulého století; semináře: Josef Čapek v kontextu teorií umění, interpretace vizuálních reprezentací, Seminář k dějinám estetiky, Estetický proseminář, pravidla psaní odborného textu
Vědeckovýzkumná činnost
 • témata odborného zaměření: meziválečná obchodní reklama a kulturní propagace, avantgarda, vizuální kultura meziválečného Československa, koncepce a metafory "pokroku", vizuální gramatika, kognitivní sémantika
Akademické stáže
 • 2005-2006:Institut für Medien-, Informations- und Kulturwissenschaft (Vergleichende Kulturwissenschaft), Universität Regensburg, Německo
Univerzitní aktivity
 • spoluřešitelka grantu Mimesis - srovnávací studia ve sdružených uměnovědách, projekt FRVŠ, 2008
Mimouniverzitní aktivity
 • 2002–2005: vedení studentské Galerie SC při VKH Brno - pod záštitou statutárního města Brna 2014-2015: Moravská galerie v Brně: odborná externí spolupráce při přípravě výstav Brněnský Devětsil – multimediální přesahy umělecké avantgardy, 2014-2015. Moravská galerie v Brně: spolupráce při výzkumu k výstavě Horizonty modernismu - Zdeněk Rossmann, 2015.
Vybrané publikace
 • MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena. Nový Merkur letící nad Brnem. Reklama v meziválečném období a proces modernizace v Brně jako akt zapomínání. Brno v minulosti a dnes (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna), Brno, 2009, roč. 2009, č. 22, s. 281-296. info
 • HRADSKÁ, Helena. A přece styl! Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře, Brno: Host, 2008, roč. 2008. ISSN 1211-9938. info
 • MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena. The Faith in Images: the Heritage of Aristotelian Mimesis and the Modernization – an Example of the Exhibition of Modern Trade 1929 in Brno. Seminář estetiky FF MU Brno. In Martin Cajthaml, Petr Osolsobě (eds.): Care of the Soul, Quest for Virtue.Essays in Search of Our European Spirtiual Heritage. Brno: CDK, 2008. ISBN 978-80-7325-139-0. info
 • HRADSKÁ, Helena. Vizualizace „pokroku“: vizuální jazyk reklamy a Výstava moderního obchodu 1929 v Brně. In Sborník konference "Slovo – obraz – zvuk (Duchovný rozmer súčasnej kultúry)" II. Umenovedné štúdie. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie., 2008. s. 233-241, 8 s. ISBN 978-80-8094-331-8. info
 • HRADSKÁ, Helena. Tekutý Arskontakt? Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 5. ISSN 1210-5236. info
 • HRADSKÁ, Helena. Slovo – obraz – zvuk (duchovný rozmer súčasnej kultúry). Mezinárodná konferencia. Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 17.-19. 5. 2007. 2007. info
 • HRADSKÁ, Helena a Aleš FILIP. O křesťanské výtvarné kultuře. Sborník ze seminářů pro průvodce cestovního ruchu. Brno: Biskupství brněnské, 2006. info

17. 6. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info