prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Psychiatrická klinika


telefon: 532 23 2056
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Psychiatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 21. 6. 2001
Datum ukončení řízení 15. 5. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 11. 2001
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Petr Zvolský, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Michal Hrdlička, CSc. (UK - 2. Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Soňa Nevšímalová, CSc. (UK - 1. Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 11. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 5. 2. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info