doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.


telefon: 543 182 716
e‑mail: