MUDr. Jan Trna, Ph.D.


Telefon: 532 23 3387
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jan Trna, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 15. 12. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Rizikové faktory karcinomu pankreatu a možnosti jejich využití v diagnostice
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (ÚVN, Interní klinika Praha)
doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc. (VFN v Praze, IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie a 1. LF UK)
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc. (Gastroenterologická klinika SZU a UNB, Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (II. interní klinika GE a hepatologická FN a LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. (II. interní gastroenterologická klinika FN Hradec Králové a LF UK)
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. (Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info