MUDr. Jan Trna, Ph.D.


Telefon: 532 23 3387
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jan Trna, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Vnitřní lékařství
Habilitační práce (veřejná část) Rizikové faktory karcinomu pankreatu a možnosti jejich využití v diagnostice
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Datum zahájení 15. 12. 2017
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (II. interní klinika GE a hepatologická FN a LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. (Interní klinika FN Ostrava a LF OU)
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. (II. interní gastroenterologická klinika FN Hradec Králové a LF UK)
Oponenti prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (ÚVN, Interní klinika Praha)
doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc. (VFN v Praze, IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie a 1. LF UK)
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc. (Gastroenterologická klinika SZU a UNB, Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2018
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum ukončení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info