Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav religionistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.513
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5096
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jana Valtrová Ph.D. (roz. Rozehnalová), narozena 20. července 1980 v Brně
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Arna Nováka 1, 602 00 Brno
  email: jvaltrova@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. v oboru religionistika, disertace "Obrazy Východu ve středověkých cestopisech. K proměnám evropského vztahu k 'jinému'"
 • 2003-2007: doktorské studium religionistiky na FF MU v Brně
 • 2003: Mgr., diplomová práce "Obraz tibetského buddhismu v českém kulturním prostředí"
 • 1998 - 2003: studium historie a religionistiky na FF MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • září 2006 - dosud: Ústav religionistiky FF MU v Brně
Pedagogická činnost
 • Buddhismus II
 • Náboženství v historické a srovnávací perspektivě
 • Úvod do metodologie výzkumu v religionistice
 • Tibetský buddhismus v západních interpretacích
 • Buddhism and Western Culture
 • Novokřtěnci
 • Křesťanské misie
 • Soudobé indické křesťanství
 • Křesťané a jinověrci ve středověku
 • Náboženství a násilí
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekt specifického výzkumu FF MU 2020 "Obraz, text a zvuk v mezikulturní a mezináboženské komunikaci", číslo projektu: MUNI/A/1495/2020.
 • Projekt FRMU 2018 "Příprava a realizace kurzu Buddhism and Western Culture".
 • Projekt "Fenomén mučednictví mezi středověkými křesťanskými misionáři v Asii", grant děkana FF MU na rok 2016.
 • Projekt "Obraz jinověrců ve středověkých evropských cestopisech do Asie", GA ČR, číslo grantu: 401/08/P347, doba řešení. 2008-2010.
 • Projekt "Inovace kurzu Buddhismus II", grant FRVŠ č. 1693, 2007.
 • Projekt "Otázky studia interkulturních kontaktů - křesťanské misie v Indii", spoluřešitelka PhDr. Eleonóra Hamar, PhD., grant FRVŠ č. 608, tématický okruh G 5, 2006.
 • Projekt "Obraz Dálného Východu v české středověké literatuře", spoluřešitel doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., grant FRVŠ č. 1440, tématický okruh G 5, 2005.
 • Účast na grantu: "Orientalismus a jeho vliv na konverzi k asijským náboženstvím: akulturace buddhismu a hinduismu v České republice", grant GAČR č. 401/03/1553, doba trvání: 1. leden 2002 - 31. prosinec 2005, hlavní řešitel doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
 • Projekt "Západní imaginace a tibetský buddhismus" v rámci tématického okruhu Tvůrčí činnost studentů bakalářských a magisterských studijních programů - G5, Fond rozvoje vysokých škol, uděleno na rok 2002,č. 675/2002, vedoucí projektu: doc. PhDr. Luboš Bělka, Csc.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • srpen - září 2006, letní škola "Religiousness in A Changing World", Szeged, Maďarsko
 • květen 2006, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Vídeň, s podporou programu CEEPUS
 • srpen 2005, letní škola "Religiousness in A Changing World", Szeged, Maďarsko
 • březen - červen 2004, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Vídeň, s podporou programu CEEPUS
 • 3. 5. 2016 – 11. 5. 2016: Jagiellonian University in Kraków, Kraków, POL
  • Jednalo se o pobyt v rámci programu CEEPUS, v jehož rámci jsem odučila intenzivní kurz v angličtině (20 hodin) s názvem: "Tibetan Buddhism in Western Perspectives".
Univerzitní aktivity
 • 2016- dosud koordinátorka mezinárodní sítě Study of Religions v rámci programu CEEPUS.
 • Spoluúčast na organizaci 8th Conference of the European Association for the Study of Religions, "Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions" 7.-11.9. 2008.
 • Organizace mezinárodní religionistické letní školy v rámci projektu ERASMUS "Religiousness in A Changing World", 19. 8. - 1. 9. 2007.
Mimouniversitní aktivity
 • Přednášky na zahraničních univerzitách:
 • 18. března 2021, Collegio Borromeo, online přednáška "Mendicant missions among the Mongols: Challenges, Obstacles and Results".
 • 6.-10. 5. 2019, University of Szeged, Institute for Religious Studies, intenzivní kurz "Christian missions in Asia".
 • 13.-18. 5. 2018, Universität Wien, Institut für Religionswissenschaft, intenzivní kurz "Buddhism and the West".
 • 12.-16. 6. 2017, Universität Leipzig, Religionswissenschaftliches Institut, přednáška "Martyrdoms of Christian missionaries in medieval Asia (13th - 14th centuries)".
 • 4.-10. 5. 2016, Uniwersytet Jagiellonski, Krakov, kurz "Tibetan Buddhism in Western Perspectives", rámci programu CEEPUS.
 • 22. červen 2015, Universität Leipzig, Religionswissenschaftliches Institut, přednáška "Christian missionaries and travelers in South India in the Middle Ages".
 • 24. červen 2015, Universität Leipzig, Religionswissenschaftliches Institut, přednáška "Into the Other World: Medieval European Travelers to Asia".
 • březen 2014, Komenského univerzita, Bratislava, Katedra východoázijských štúdií, kurz "Úvod do buddhismu" v rámci programu CEEPUS.
 • 4. květen 2009, Univerzita v Lausanne, Section de sciences des religions, veřejná přednáška na téma "Tradition and Experience in Medieval Travel Accounts about Asia".
 • 28. duben 2009, Univerzita v Bernu, Institut für Religionswissenschaft, veřejná přednáška na téma "The Others in the Medieval Travel Accounts about Asia".
 • 27. duben - 1. květen 2009, Univerzita v Bernu, Institut für Religionswissenschaft, kurz v rámci programu ERASMUS na téma "Christian Missionaries on Tibetan Religion".
 • 30. březen 2009, Univerzita ve Vídni, Institut für Ostassienwissenschaften, přednáška na téma "Manifold faces of Tibetan Buddhism: Myths and Reality".
 • Únor - duben 2009, Komenského univerzita, Bratislava, Katedra porovnávacej religionistiky, kurz "Úvod do buddhismu" v rámci programu CEEPUS.
 • 27. 8. 2008, Univerzita v Szegedu, Ústav religionistiky, přednáška v rámci ERASMUS Intensive Programme na téma "Exploring the Theories of the Other".
 • Duben - květen 2008, Komenského univerzita, Bratislava, Ústav jazyků a kultur východní Asie. Cyklus přednášek na téma "Tibetan Buddhism in Western Interpretations" v rámci programu CEEPUS.
 • Účast na konferencích:
 • Virtual International Medieval Congress, 6. - 10. 7. 2020, Leeds, Velká Británie. Příspěvek: "Borders of Confession: Friars and Christians of Asia".
 • International Medieval Congress, 1. - 5. 7. 2019, Leeds, Velká Británie. Příspěvek: "Material Aspects of Conversion in Medieval Asia. A Christian Missionary Perspective".
 • The Mongols and Religion, 15.5. – 17.5.2019, Vídeň, Rakousko, Universität Wien/ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. Příspěvek: "Reconsidering Franciscan martyrdoms under the Yüan dynasty".
 • To Jerusalem and Beyond: New Directions in the Study of Latin Travel Literature ca. 1250–1500, 4.-5. 4. 2019, Innsbruck, mezinárodní workshop, Universität Innsbruck. Příspěvek: "Struggling with Fear, Praying for Hope: Emotions in Mendicant Travel Accounts about Asia".
 • Spaces of Initiations: Objects, Images and Rituals in the Middle Ages, 11.-13. března 2019, Brno, příspěvek: "Ritual Life and Objects of the Franciscan Mission in the Medieval Mongolian Empire".
 • 3. olomoucká religionistická konference, 4.-5. 10. 2018, Olomouc, příspěvek: "Konzumace kumysu mezi křesťany v Mongolské říši v perspektivě františkánských misionářů ve 13. století".
 • International Medieval Congress, 2.-5.7. 2018, Leeds, Velká Británie. Příspěvek na téma: "Remembering Franciscan Martyrs in Europe and Asia".
 • Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism, 6.-7. 6. 2018, Brno, příspěvek "Between Esoteric Practice and Scholarly Research: Alexandra David-Neel and her Impact in Czech Oriental Studies".
 • 2. olomoucká religionistická konference, 20.-21. 9. 2017, organizace diskusního panelu "Ženy v české religionistice", spolu s dr. Michaelou Ondrašinovou a dr. Martou Vohlídalovou.
 • International Medieval Congress, 3. - 6. 7. 2017, Leeds, Velká Británie. Příspěvek na téma: "Conceptualizing Others: Religions of Asia in Medieval European Missionary Accounts".
 • Orientalia Antiqua Nova XVII, 26.-28. 4. 2017, Plzeň; příspěvek: "Vytoužená smrt: vybrané případy mučednictví misionářů ve středověké Asii".
 • Riccoldo da Monte di Croce (+1320): Missionary to the Middle East and Expert on Islam, Stockholm, 2017. Příspěvek: "Personal Experience, or a General Rule? Contextualizing Riccoldo da Monte di Croce´s Conversion Experience of Various Religious Communities". 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, 25.-26. 11. 2016; příspěvek: Mučednictví křesťanských misionářů ve středověké Asii.
 • Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries, 5.-8. 10. 2016, Ostrava. Příspěvek: Medieval Mission and Martyrdom Under the Mongolian Rule: Conceptualizing "Religion"?
 • International Medieval Congress, 4. - 7. 7. 2016, Leeds, Velká Británie. Příspěvek na téma: "Eating with the Other: Christian Missionaries among the Mongols in the 13th and 14th centuries".
 • Workshop "Travelling to the Heart of Asia: A History of Western Encounters with Mongolia", 17. 5. 2016, Brno. Příspěvek: "Medieval European mission among the Mongols".
 • Mezinárodní kongres IAHR, 23.-29. 8. 2015, Erfurt, Německo. Příspěvek: "Medieval Christian Missions to Asia: Shifting of Strategies and Goals".
 • Konference Orientalia Antiqua Nova, 2.-3. dubna 2014, Plzeň. Příspěvek: Vyjednávání s jinakostí. Působení středověkých misionářů v mongolské říši.
 • Mezinárodní workshop Past, present and Future in the scientific study of religion, 1-3 března 2012, Brno. Příspěvek: "'Religion' in Medieval Missionary Travel Accounts and Problems of Its Modern Interpretation".
 • Mezinárodní konference Rethinking Religion in India III: European Representations and Indian Responses, 11-14 října 2011, Pardubice. Příspěvek: "Images of Indian Christianity in the Context of Historical Studies"
 • Mezinárodní konference ISORECEA. Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central And Eastern Europe 16–18 prosince 2010, Brno. Příspěvek: "Dicussing the Medieval Image of Nestorianism and Its Heritage for Modern Scholarship"
 • Mezinárodní 8. konference European Association for the Study of Religions "Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions" 7.-11.9. 2008, Brno. Příspěvek: "Exploring the Theories of “the Other” in the Context of European Medieval Travel Accounts".
 • Mezinárodní konference "Eastern Christianity, Judaism and Islam between the Death of Muhammad and Tamerlane (632-1405), Alexander Humboldt-Kolleg 2, Dolná Krupá, Slovensko, 25.-28. 6. 2008. Příspěvek: "Medieval European Attitudes to Thomas Christians".
 • Konference "Zvířata v mýtech a mýtická zvířata", pořádala Katedra asijských studií FF UP, 28. 3. 2008, Olomouc. Příspěvek "Pávi v příbězích o apoštolu Tomášovi".
 • Konference "Plurality and Representation: Religion in Education, Culture and Society", 7th EASR (European Association for Religious Studies) Conference, 23.-27. 9. 2007, Bremen, Germany. Příspěvek "Academic Study of Buddhism in Czechoslovakia before 1989".
 • Konference "Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13. - 14. století", 13.-14. 11. 2006, Plzeň, Česká republika. Příspěvek "Jinověrci v cestopisech středověkých misionářů do Asie".
 • IV. konference Central European Religious Studies (CERES) "Religious Change", 23.-25. 10. 2006, Bratislava, Slovensko. Příspěvek "Christianity in South India - "change" or "rebirth"?
 • III. konference Central European Religious Studies (CERES) "Náboženství a tělo", 11.-12. 10. 2005, Brno, Česká republika. Příspěvek "Lidská monstra ve středověkém řádu světa".
 • V. konference "Orientalia Antiqua Nova", 10. 1. 2005, Plzeň, Česká republika. Příspěvek "Indičtí mudrci ve starověkých pramenech".
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017- členka redakční rady časopisu Religio: revue pro religionistiku
 • 2008-dosud členka výboru České společnosti pro religionistiku.
 • 2008-2017 členka redakční rady religionistického časopisu PANTHEON, Pardubice.
 • 2006 - 2009: výkonná redaktorka časopisu Religio: revue pro religionistiku.
Vybrané publikace
 • VALTROVÁ, Jana. Medieval Christian perspectives on kumiss consumption among the Mongols. In Nourishing Values, Feeding Differences: (Religious) Foodways Compared. 2023. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. ‘In istis partibus sunt multe septe ydolatrarum diversa credentium…’ Conceptualization of religious plurality in the medieval Latin travel accounts of Asia, conference: Encountering Other People Material Religion and Cultural Exchanges in Medieval Accounts of Asia. 2023. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Struggling with Fear? Emotions in Medieval Travel Accounts about the Mongols. In Martin Bauer, Philip Booth und Susanna Fischer. To Jerusalem and Beyond Interdisciplinary Approaches to the Study of Latin Travel Literature, c.1200-1500. Heidelberg: Heidelberg University Publishing, 2023. s. 93-116. Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Beihefte. ISBN 978-3-96822-129-8. doi:10.17885/heiup.998. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Retelling Prester John: Epilogue. Studi e Materiali di Storia delle Religioni. Roma, 2023, roč. 89, č. 1, s. 239-242. ISSN 0393-8417. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Retelling Prester John: Conclusion. In Retelling Prester John: frontiers, routes, and emotions of a failed encounter. 2023. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Perspectives on Martyrdom among Medieval Franciscans in Asia. In Ut sanguis martyrum sit semen Christianorum: Martyrdom in early modern Christian missions in Asia, 1-2 June 2022, Olomouc, Czech Republic. 2022. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Cumys consumption in the perspective of 13th-century Franciscan friars among the Mongols. In 24th Biennial conference of the European Association for the Chines Studies, 24 - 27 August 2022, Palacký University Olomouc, Czech Republic. 2022. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Perspectives on Tibetan Buddhism in the works of Vincenc Lesný (1882-1953). In Oriental Studies and Research (not only) in Central Europe, 5-9 September 2022, Prague, Czech Republic. 2022. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Nedoceněná oběť? Propojené historie středověkých františkánských mučednictví v Asii. Axis Mundi. 2022, roč. 17, č. 1, s. 2-9. ISSN 1337-0626. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Exploring Misunderstandings within Interreligious Communication : Christian Material Culture and the Medieval Mongols. 2021. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Christian Material Culture and the Mongols : the Case of William of Rubruck. Eurasian Studies. Brill, 2020, roč. 17, č. 2, s. 228-243. ISSN 1722-0750. doi:10.1163/24685623-12340074. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. The Borders of Confession: The Friars and the Christians of Asia. In Virtual Medieval Congress Leeds, 6-10 July 2020. 2020. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Ritual Life and Objects of the Franciscan Mission in the Mongolian Empire. In Spaces of Initiation: Objects, Images, and Rituals in the Middle Ages, 11-13 March 2019, Brno. 2019. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Struggling with Fear, Praying for Hope? Emotions in Mendicant Travel Accounts about Asia. In To Jerusalem and Beyond. New Directions in the Study of Latin Travel Literature ca. 1250-1500, 4-5 April 2019, Innsbruck. 2019. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Reconsidering Franciscan Martyrdoms in Yüan China. In Mongols and Religions, 15-17 May 2019, Wien. 2019. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Material Aspects of Conversion in Medieval Asia. A Christian Missionary Perspective. In International Medieval Congress, 1-4 July 2019, Leeds. 2019. URL URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Between Esoteric Practice and Scholarly Research : Alexandra David-Neel and her Impact in Czech Oriental Studies. In Consciously Illicit : Transgression in Western Esotericism, 6.7.-6. 2018, Brno. 2018. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Remembering Franciscan Martyrs in Europe and Asia. In International Medieval Congress Leeds 2018, 2.-5.7. 2018. 2018. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Konzumace kumysu mezi křesťany v Mongolské říši v perspektivě františkánských misionářů ve 13. století. In Olomoucká religionistická konference, 3. ročník, 4.-5.10.2018, Olomouc. 2018. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Women in Mongol Iran: The Khatuns 1206– 1335. By Bruno de Nicola. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. Religious Studies Review. Rice University, 2018, roč. 44, č. 3, s. 356. info
 • VALTROVÁ, Jana a Michaela ONDRAŠINOVÁ. O ženách v české religionistice na olomoucké konferenci. In Religio: Revue pro religionistiku. Brno, 2018. s. 79-81. ISSN 1210-3640. URL Digitální knihovna FF MU info
 • VALTROVÁ, Jana. Stravování františkánů na cestách po mongolské říši v polovině 13. století. Nový orient. AV ČR, Orientální ústav, 2018, roč. 73, č. 3, s. 24-28. ISSN 0029-5302. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Vytoužená smrt: vybrané případy mučednictví misionářů ve středověké Asii. In Konference Orientalia Antiqua Nova XVII, Plzeň. 2017. info
 • VALTROVÁ, Jana. Conceptualizing Others: Religions of Asia in Medieval European Missionary Accounts. In Leeds International Medieval Congress, Leeds. 2017. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Personal Experience, or a General Rule? Contextualizing Riccoldo da Monte di Croce´s Conversion Experience of Various Religious Communities. In Riccoldo da Monte di Croce (+1320): Missionary to the Middle East and Expert on Islam, Stockholm. 2017. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Travels of Christian Friars to the Mongols : Social Setting and Mission in the 13th century. Mongolica Pragensia. Praha: Institute of South and Central Asia, Seminar of Mongolian and Tibetan Studies Faculty of Philosophy, Charles University in Prague, 2017, roč. 10, č. 1, s. 17-36. ISSN 1803-5647. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Medieval Mission and Martyrdom Under the Mongolian Rule: Conceptualizing "Religion"? In Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries. 2016. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Mučednictví křesťanských misionářů ve středověké Asii. In 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno. 2016. 10. výroční česko-slovenská sinologická konference info
 • VALTROVÁ, Jana. "Religion" in Medieval Missionary Accounts about Asia. Studi e Materiali di Storia delle Religioni. Roma: Univerzita La Sapienza, 2016, roč. 82, č. 2, s. 571-592. ISSN 0393-4136. info
 • VALTROVÁ, Jana. Krajina podivuhodných tvorov. Stredovekí európski cestovatelia v Indii. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút, 2015. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Medieval Christian Missions to Asia: Shifting Strategies and Goals. In XXI Quinquennial World Congress of the International Association for the History of Religions, Erfurt, Germany August 23-29, 2015. 2015. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Vyjednávání s jinakostí. Působení středověkých misionářů v mongolské říši. In Orientalia Antiqua Nova XIV. 2014. info
 • VALTROVÁ, Jana. ´Religion' in Medieval Missionary Travel Accounts and Problems of Its Modern Interpretation. In Past, present and Future in the scientific study of religion. 2012. info
 • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. 1. vyd. Praha: Argo, 2011. 209 s. Každodenní život 47. ISBN 978-80-257-0399-1. info
 • VALTROVÁ, Jana. Indian Christians in Medieval European Travel Accounts. In Marián Gálik, Martin Slobodník. Eastern Christianity, Judaism and Islam between the death of Muhammad and Tamerlane (632-1405). Bratislava: Ústav orientalistiky Slovenské akademie věd, 2011. s. 195-213. ISBN 978-80-970648-0-8. info
 • VALTROVÁ, Jana. Images of Indian Christianity in the Context of Historical Studies. In Rethinking Religion in India III: European Representations and Indian Responses. 2011. program konference spolu s abstrakty příspěvků info
 • VALTROVÁ, Jana. Beyond the Horizons of Legends. Traditional Imagery and Direct Experience in Medieval Accounts of Asia. Numen : international review for the history of religions. Leiden: E.J. Brill, 2010, roč. 57, č. 2, s. 154-185. ISSN 0029-5973. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Saracéni ve zprávách evropských středověkých misionářů v Asii. Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2010, roč. 65, č. 2, s. 18-23. ISSN 0029-5302. info
 • VALTROVÁ, Jana. Discussing the Medieval Image of Nestorianism and Its Heritage for Modern Scholarship. In 9th international conference of the ISORECEA. Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe, 16-18 Dec, 2010, Brno, Czech Republic. 2010. program konference info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Nestoriáni v evropských středověkých zprávách o Asii. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2009, roč. 64, č. 2, s. 17-21. ISSN 0029-5302. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Indian Christianity in Western Perspectives. The SSEASR Journal. 2009, roč. 3, č. 1, s. 1-17. ISSN 0974-5629. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Za obzory dobového poznání. Tradice a empirie ve středověkých zprávách o Asii. In Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta - Filosofia, 2009. s. 36-63. Europaeana Pragensia I – Historia Franciscana III. ISBN 978-80-7308-283-3. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Tradition and Experience in Medieval Travel Accounts about Asia. In přednáška na Univerzitě v Lausanne, Section de sciences des religions. 2009. Bulletin švýcarské společnosti pro studium nábožnství info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. The Others in the Medieval Travel Accounts about Asia. In vyzvaná přednáška. 2009. Bulletin švýcarské společnosti pro studium náboženství info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Manifold Faces of Tibetan Buddhism: Myths and Reality,. 2009. Výroční zpráva Institut für Ostasienwissenschaften, Universität Wien. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Christian Missionaries on Tibetan Religion. In kurz přednášek a seminářů v rámci programu ERASMUS. 2009. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Asijská náboženství v evropských středověkých cestopisech. In Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Praha: Filosofia, 2008. s. 209-226. ISBN 978-80-7007-274-5. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Czech Perspectives on Buddhism, 1860-1989. Journal of Religion in Europe. Brill, 2008, roč. 1, č. 2, s. 156-181. ISSN 1874-8910. info
 • VALTROVÁ, Jana. Exploring the Theories of the Other. 2008. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Medieval European Attitudes to Thomas Christians. In Eastern Christianity, Judaism and Islam between the death of Muhammad and Tamerlane (632-1405). 2008. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Pávi v příbězích o apoštolu Tomášovi. In Zvířata v mýtech a mytická zvířata, konference Katedry asijských studií FF UP, 28.3. 2008, Olomouc. 2008. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Počátky portugalských misií v jižní Indii: století zápasů. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2007, roč. 62, č. 1, s. 9-12. ISSN 0029-5302. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Academic Study of Buddhism in Czechoslovakia before 1989. In 7th EASR conference, Plurality and Representation: Religion in Education, Culture and Society, 23.-27.9. 2007, Brémy. 2007. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Výkonná redaktorka časopisu Religio: Revue pro religionistiku. časopis Religio: revue pro religionistiku, 2007. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Lidská monstra ve středověkých pramenech. Proměny evropského vztahu k "jinému". In Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 95-108. ISBN 80-210-4115-3. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Indičtí křesťané apoštola Tomáše ve středověkých evropských pramenech. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: FiF UK Bratislava, 2006, roč. 5, č. 5, s. 31-54. ISSN 1336-3786. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Tibetský buddhismus očima křesťanských misionářů (17. - 19. století). Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, roč. 60, č. 1, s. 15-19. ISSN 0029-5302. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Zrcadlo orientalismu - obrazy Tibtu v českém prostředí. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, roč. 40, č. 3, s. 44-62, 18 s. ISSN 0323-1844. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Mezi lupiči a kouzelníky. Jinověrci v cestopise Marka Pola. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, roč. 60, č. 3, s. 19-23. ISSN 0029-5302. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Indian Sages and Ascetics in Western Ancient Sources. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. s. 103-111. ISBN 80-86898-58-X. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Obraz Indie v dílech starověkých Řeků. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2004, roč. 59, č. 2, s. 24-28. ISSN 0029-5302. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet II: Lamaismus - hrozivá podoba tibetského buddhismu? Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, roč. 9, č. 23, s. 13-16. ISSN 1212-4354. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet III: Hledání pokladů ztracené Šangri-la. Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, roč. 9, č. 24, s. 13-16. ISSN 1212-4354. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet IV: "Hollywoodský" buddhismus - nové podoby starého náboženství. Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, roč. 9, č. 25, s. 13-16. ISSN 1212-4354. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet V: Tibetský buddhismus v českém prostředí před rokem 1989. Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, roč. 9, č. 26, s. 13-16. ISSN 1212-4354. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Donald Lopez, Příběh buddhismu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2004, roč. 12, č. 1, s. 158-160. ISSN 1210-3640. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Martin Slobodník - Gabriel Pirický (eds. ), Fascinácia a nepoznanie. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2004, roč. 12, č. 1, s. 155-158. ISSN 1210-3640. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana a Luboš BĚLKA. Tibetský buddhismus a západní imaginace. Slavnost Kálačakry ve Štýrském Hradci. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 1, s. 53-76. ISSN 1210-3640. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Obzor znovu nalezený - bádání o vysněném Tibetu. Sacra aneb Rukověť religionisty. Brno: Občanské sdružení Sacra, 2003, roč. 3, č. 1, s. 18-27. ISSN 1214-5351. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet I: První misionáři v Tibetu. Tibetské listy. Praha: Lungta, 2003, roč. 8, č. 22, s. 17-19. ISSN 1212-4354. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Gabrielité na jižní Moravě čili novokřtěnci, jak je neznáme. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 25-44, 21 s. ISSN 1210-3640. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Kolo času s dalajlámou v Grazu. Literární noviny. Praha: Společnost pro literární noviny, 2002, roč. 13, č. 49, s. 5. ISSN 1210-0021. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Mistr mystifikace Lobsang Rampa aneb vysněný Tibet. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 34, č. 1, s. 12-19. ISSN 1212-8139. info

19. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info