prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Půdní environmentální chemie a toxikologie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/314
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
  narozen 7.10.1974 v Brně; ženatý; 3 děti
Pracoviště
 • Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)
  Kamenice 753/5
  Brno 625 00
  Telefon: +420 549 494 267; Mobil: +420 775 140 071; Fax: +420 549 492 840; E-mail: hofman@recetox.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1989-1993 Gymnázium Lerchova, Brno
 • 1993-1998 Mgr. Přírodovědecká Fakulta MU v Brně, Obor: Ochrana a tvorba životního prostředí. Studium ukončeno s vyznamenáním.
 • 1998 - 2003 PhD. Přírodovědecká Fakulta MU v Brně, Obor: Chemie životního prostředí.
 • 2004 RNDr. Přírodovědecká Fakulta MU v Brně, Obor: Ekotoxikologie. 2011 Doc. Přírodovědecká Fakulta MU v Brně, Obor: Chemie životního prostředí.
Přehled zaměstnání
 • od 1998 RECETOX (Research Centre for Toxic Compounds in the Environment; Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí), Přírodovědecká fakulta, Masarykova Universita, Brno, Česká republika, docent (dříve odborný asistent, technik)
 • 2000 - 2006: TOCOEN s.r.o., odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Výuka: Bi7533 Půdní ekotoxikologie (přednáška); vedení oborových seminářů; organizace stáží studentů v rámci ENV004 Stáž v environmentální praxi; přednášky v předmětech Bi5620 Ekotoxikologické biotesty, Bi0005 Úvod do studia Speciální biologie a Bi5596 Moderní metody v ekotoxikologii
 • Vedení diplomových, bakalářských (ročníkových) a disertačních prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • půdní ekotoxikologie
 • půdní environmentální chemie
 • kontaminace půd a monitoring
 • biodostupnost
 • pesticidy
Akademické stáže
 • 2005: 6 měsíců na Lancaster University, Department of Environmental Science, Lancaster
Vybrané publikace
 • SVOBODOVÁ, Markéta, Jakub HOFMAN, Lucie BIELSKÁ a Klára ŠMÍDOVÁ. Uptake kinetics of four hydrophobic organic pollutants in the earthworm Eisenia andrei in aged laboratory-contaminated natural soils. Ecotoxicology and Environmental Safety. San Diego: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2020, roč. 192, April 2020, s. 1-10. ISSN 0147-6513. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110317. URL info
 • VAŠÍČKOVÁ, Jana, Martina HVĚZDOVÁ, Petra KOSUBOVÁ a Jakub HOFMAN. Ecological risk assessment of pesticide residues in arable soils of the Czech Republic. Chemosphere. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 216, February, s. 479-487. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.10.158. Full Text info
 • NEUWIRTHOVÁ, Natália, Marek TROJAN, Markéta SVOBODOVÁ, Jana VAŠÍČKOVÁ, Zdeněk ŠIMEK, Jakub HOFMAN a Lucie BIELSKÁ. Pesticide residues remaining in soils from previous growing season(s) - Can they accumulate in non-target organisms and contaminate the food web? Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier Science, 2019, roč. 646, January, s. 1056-1062. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.357. Full Text info
 • ŠUDOMA, Marek, Natália NEUWIRTHOVÁ, Martina HVĚZDOVÁ, Markéta SVOBODOVÁ, Zuzana BÍLKOVÁ, Kerstin BRANDSTÄTTER-SCHERR a Jakub HOFMAN. Fate and bioavailability of four conazole fungicides in twelve different arable soils - Effects of soil and pesticide properties. Chemosphere. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 230, September, s. 347-359. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.04.227. URL info
 • NEUWIRTHOVÁ, Natália, Zuzana BÍLKOVÁ, Jana VAŠÍČKOVÁ, Jakub HOFMAN a Lucie BIELSKÁ. Concentration/time-dependent dissipation, partitioning and plant accumulation of hazardous current-used pesticides and 2-hydroxyatrazine in sand and soil. Chemosphere. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 203, July, s. 219-227. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.03.177. URL info
 • MARQUES, Catarina R., Najoi EL-AZHARI, Fabrice MARTIN-LAURENT, Pascal PANDARD, Camille MELINE, Alice L. PETRE, Suzanne ECKERT, Juergen ZIPPERLE, Martin VANA, Stanislav MALY, Lucie ŠINDELÁŘOVÁ, Anna SLAVÍKOVÁ AMEMORI, Jakub HOFMAN, Anu KUMAR, Hai DOAN, Mike MCLAUGHLIN, Elizabeth RICHTER a Joerg ROMBKE. A bacterium-based contact assay for evaluating the quality of solid samples Results from an international ring-test. Journal of Hazardous Materials. Amsterdam: Elsevier Science BV., 2018, roč. 352, June, s. 139-147. ISSN 0304-3894. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.03.022. URL info
 • BIELSKÁ, Lucie, Ivana HOVORKOVÁ, Jan KUTA, Jiří MACHÁT a Jakub HOFMAN. The variability of standard artificial soils: cadmium and phenanthrene sorption measured by a batch equilibrium method. Ecotoxicology and Environmental Safety. San Diego: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2017, roč. 135, January, s. 17-23. ISSN 0147-6513. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.09.015. URL info
 • CARLSSON, Pernilla Marianne, Jaromír LITERÁK, Ladislav DUŠEK, Jakub HOFMAN, Thomas D. BUCHELI a Jana KLÁNOVÁ. Temporal and spatial variability of enantiomeric fractions (EFs) of chiral organochlorines in relation to soil properties. Journal of Soils and Sediments. HEIDELBERG, GERMANY: Springer-Verlag, 2016, roč. 16, č. 6, s. 1718-1726. ISSN 1439-0108. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11368-016-1371-z. URL info
 • DEGRENDELE, Celine, Ondřej AUDY, Jakub HOFMAN, Jiří KUCERIK, Petr KUKUČKA, Marie Daniëlle MULDER, Petra PŘIBYLOVÁ, Roman PROKEŠ, Milan SÁŇKA, Gabriele E. SCHAUMANN a Gerhard LAMMEL. Diurnal Variations of Air-Soil Exchange of Semivolatile Organic Compounds (PAHs, PCBs, OCPs, and PBDEs) in a Central European Receptor Area. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2016, roč. 50, č. 8, s. 4278-4288. ISSN 0013-936X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b05671. URL info
 • ŠKULCOVÁ, Lucia, Natália NEUWIRTHOVÁ, Jakub HOFMAN a Lucie BIELSKÁ. Assessment of the biological and chemical availability of the freshly spiked and aged DDE in soil. Environmental Pollution. OXFORD, OXON, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2016, roč. 212, May, s. 105-112. ISSN 0269-7491. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.01.042. URL info
 • VAŠÍČKOVÁ, Jana, Blanka MAŇÁKOVÁ, Marek ŠUDOMA a Jakub HOFMAN. Ecotoxicity of arsenic contaminated sludge after mixing with soils and addition into composting and vermicomposting processes. Journal of Hazardous Materials. Amsterdam: Elsevier Science BV., 2016, roč. 317, November, s. 585-592. ISSN 0304-3894. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.06.029. URL info
 • VAŠÍČKOVÁ, Jana, Martin VÁŇA, Klára KOMPRDOVÁ a Jakub HOFMAN. The variability of standard artificial soils: Effects on the survival and reproduction of springtail (Folsomia candida) and potworm (Enchytraeus crypticus). Ecotoxicology and Environmental Safety. SAN DIEGO (USA): Academic Press, 2015, roč. 114, APRIL, s. 38-43. ISSN 0147-6513. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.01.007. URL info
 • BIELSKÁ, Lucie a Jakub HOFMAN. The kinetics of solid-phase microextraction measured for freshly added and aged hydrophobic compounds in two different soils. International Journal of environmental analytical Chemistry. ABINGDON (ENGLAND): TAYLOR & FRANCIS LTD, 2015, roč. 95, č. 7, s. 635-649. ISSN 0306-7319. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03067319.2015.1048438. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Klára, Jana ŠERÁ, Lucie BIELSKÁ a Jakub HOFMAN. Influence of feeding and earthworm density on compound bioaccumulation in earthworms Eisenia andrei. Environmental Pollution. OXFORD (ENGLAND): Elsevier Science, 2015, roč. 207, DECEMBER, s. 168-175. ISSN 0269-7491. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2015.09.025. URL info
 • VAŠÍČKOVÁ, Jana, Blanka MAŇÁKOVÁ, Marek ŠUDOMA a Jakub HOFMAN. Hodnocení ekotoxicity kalu kontaminovaného arsenem po jeho fytoremediaci, kompostování a vermikompostování. In Stoklasová Kamila. Analytika odpadů IV. 2015, s. 113-118. ISBN 978-80-86832-88-3. URL info
 • HOFMAN, Jakub, Jana VAŠÍČKOVÁ a Dana TRÁVNÍČKOVÁ. Nanopesticidy: přínosy, rizika, hodnocení a legislativní pohled. Rostlinolékař. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1: Česká společnost rostlinolékařská, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 22-28. ISSN 1211-3565. URL info
 • BIELSKÁ, Lucie, Klára ŠMÍDOVÁ a Jakub HOFMAN. Solid phase microextraction of organic pollutants from natural and artificial soils and comparison with bioaccumulation in earthworms. Ecotoxicology and Environmental Safety. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2014, roč. 100, February, s. 44-52. ISSN 0147-6513. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2013.11.011. info
 • HOFMAN, Jakub, Ivan HOLOUBEK, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR, Petra PŘIBYLOVÁ, Petr KUKUČKA, Roman PROKEŠ, Anton KOČAN, Jan KUTA a Lucia ŠKULCOVÁ. Monitoring stavu životního prostředí - půda a monitoring znečištění ovzduší (POPs) v okolí cementáren - 13071110596. Masarykova univerzita, RECETOX, Brno: Českomoravský cement. a.s., 2014, 320 s. RECETOX. REPORT No. 493, No. 495, No. 494. info
 • HOFMAN, Jakub, Ivana HOVORKOVÁ a Kirk T. SEMPLE. The variability of standard artificial soils: Behaviour, extractability and bioavailability of organic pollutants. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 264, January, s. 514-520. ISSN 0304-3894. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.10.039. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Klára a Jakub HOFMAN. Uptake kinetics of five hydrophobic organic pollutants in the earthworm Eisenia fetida in six different soils. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 267, February, s. 175-182. ISSN 0304-3894. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.12.063. URL info
 • MAŇÁKOVÁ, Blanka, Jan KUTA, Markéta SVOBODOVÁ a Jakub HOFMAN. Effects of combined composting and vermicomposting of waste sludge on arsenic fate and bioavailability. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 280, SEP 2014, s. 544-551. ISSN 0304-3894. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.08.024. URL info
 • VAŠÍČKOVÁ, Jana, Tereza KALÁBOVÁ, Klára KOMPRDOVÁ, Jan PRIESSNITZ, Michal DYMÁK, Jan LÁNA, Lucia ŠKULCOVÁ, Lucie ŠINDELÁŘOVÁ, Milan SÁŇKA, Pavel ČUPR, Radim VÁCHA a Jakub HOFMAN. Comparison of approaches towards ecotoxicity evaluation for the application of dredged sediment on soil. Journal of Soils and Sediments. HEIDELBERG, GERMANY: Springer-Verlag, 2013, Volume 13, Issue 5, s. 906-915. ISSN 1439-0108. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11368-013-0670-x. Comparison of approaches towards ecotoxicity evaluation for the application of dredged sediment on soil info
 • HOFMAN, Jakub, Ivan HOLOUBEK, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR, Petra PŘIBYLOVÁ, Petr KUKUČKA, Roman PROKEŠ, Anton KOČAN, Jan KUTA a Lucia ŠKULCOVÁ. Stanovení obsahu vybraných perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší - 13041910389, obj. 46704948. Masarykova univerzita, RECETOX, Brno: Českomoravský cement. a.s., 2013, 160 s. REPORT No. 460; No. 459. info
 • VLČKOVÁ, Klára a Jakub HOFMAN. A comparison of POPs bioaccumulation in Eisenia fetida in natural and artificial soils and the effects of aging. Environmental Pollution. OXFORD, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2012, roč. 160, JANUARY, s. 49-56. ISSN 0269-7491. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2011.08.049. info
 • BIELSKÁ, Lucie, Ivana HOVORKOVÁ, Klára KOMPRDOVÁ a Jakub HOFMAN. Variability of standard artificial soils: Physico-chemical properties and phenanthrene desorption measured by means of supercritical fluid extraction. Environmental Pollution. OXFORD, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2012, roč. 163, APRIL, s. 1-7. ISSN 0269-7491. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2011.12.009. info
 • HOFMAN, Jakub a Klára ŠMÍDOVÁ. Umělá půda pro testy ekotoxicity. 2012. URL info
 • HOFMAN, Jakub, Eva TRÁVNÍČKOVÁ a Petr ANDĚL. Road salts effects on soil chemical and microbial properties at grassland and forest site in protected natural areas. Plant, soil and environment. Praha: Czech academy of agricultural sciences, 2012, roč. 58, č. 6, s. 282-288. ISSN 1214-1178. info
 • VLČKOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN, Lucie BIELSKÁ a Kirk T SEMPLE. Bioavailability of POPs to earthworms in relationship with soils properties and other factors. In Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors, 13 - 16 June 2011, Pulawy, Poland. In : Abstract Book p. 69-70. 2011. ISBN 978-83-7562-086-3. info
 • VLČKOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN, Aniefiok E ITE a Kirk T SEMPLE. Fate and bioavailability of pyrene and lindane in sterile artificial and real soils. In SETAC Europe 21th Annual Meeting, 15 - 19 May 2011, Milano, Italy. In : Abstract Book p. 296. 2011. info
 • VLČKOVÁ, Klára a Jakub HOFMAN. DETERMINATION OF MODEL POPS UPTAKE AND ELIMINATION KINETICS IN SOILS. In 15th International Symposiums on Toxicity Assessment (ISTA), 3 - 8 July 2011, Hong Kong. In : Abstract Book p. P-92. 2011. info
 • ŠUTEKOVÁ, Eva, Jan PRIESSNITZ a Jakub HOFMAN. Dredged sediments use on agricultural land - evaluation using biochemical markers in Eisenia fetida. In SETAC Europe 21th Annual Meeting, 15 - 19 May 2011, Milano, Italy. In : Abstract Book p. 119. 2011. info
 • LÁNA, Jan, Luděk BLÁHA a Jakub HOFMAN. Can cyanobacterial biomass applied to soil affect survival and reproduction of springtail Folsomia candida? Ecotoxicology and Environmental Safety. San Diego (CA) USA: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2011, roč. 74, č. 4, s. 840-843. ISSN 0147-6513. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2010.11.003. info
 • VÁCHA, R., J. ČECHMÁNKOVÁ, J. SKÁLA, Jakub HOFMAN, P. ČERMÁK, Milan SÁŇKA a T. VÁCHOVÁ. Use of dredged sediments on agricultural soils from viewpoint of potentially toxic substances. Plant, Soil and Environment. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2011, roč. 57, č. 8, s. 388-395. ISSN 1214-1178. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Zdeněk ŠIMEK, Jan BREZOVSKÝ a Jakub HOFMAN. Toxic effects of nine polycyclic aromatic compounds on Enchytraeus crypticus in artificial soil in relation to their properties. Ecotoxicology and Environmental Safety. San Diego (CA) USA: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2011, roč. 74, č. 6, s. 1727-1733. ISSN 0147-6513. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2011.04.013. info
 • VLČKOVÁ, Klára a Jakub HOFMAN. Bioaccumulation of POPs in earthworms in real and artificial soils. In SETAC Europe 20th Annual Meeting, 23 - 27 May 2010, Sevilla, Spain. In : Abstract Book p. 236. 2010. info
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jiří JARKOVSKÝ a Jakub HOFMAN. Effects fungicides mancozeb and dinocap on carbon and nitrogen mineralization. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2009, roč. 72, č. 1, s. 80-85, 5 s. ISSN 0147-6513. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Avoidance response of Enchytraeus albidus in relation to carbendazim ageing. Environmental Pollution. Elsevier, 2009, roč. 157, č. 2, s. 704-706. ISSN 0269-7491. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2008.09.032. URL info
 • HOLOUBEK, Ivan, Ladislav DUŠEK, Milan SÁŇKA, Jakub HOFMAN, Pavel ČUPR, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří ZBÍRAL a Jana KLÁNOVÁ. Soil burdens of persistent organic pollutants. Their levels, fate and risk. Part I. Variation of concentration ranges according to different soil uses and locations. Environmental Pollution. 2009, roč. 12, č. 157, s. 3207-3217. ISSN 0269-7491. info
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jiří JARKOVSKÝ, Michala NEŠPOROVÁ a Jakub HOFMAN. Variability of soil microbial properties: effects of sampling, handling and storage. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2009, roč. 72, č. 8, s. 2102-2108, 5 s. ISSN 0147-6513. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára a Jakub HOFMAN. Avoidance tests of solid waste samples with Enchytraeus albidus, Enchytraeus crypticus and Eisenia fetida. In SETAC Europe 19th Annual Meeting, from 31 May until 4 June 2009, Göteborg, Sweden. 2009. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Avoidance test with Enchytraeus albidus: Is avoidance of individual worms comparable to avoidance of grouped worms? In SETAC Europe 19th Annual Meeting, from 31 May until 4 June 2009, Göteborg, Sweden. 2009. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Ecotoxicity of wastes in avoidance tests with Enchytraeus albidus, Enchytraeus crypticus and Eisenia fetida (Oligochaeta). Waste Management. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2009, roč. 4, č. 30, s. 558-564, 6 s. ISSN 0956-053X. info
 • HOFMAN, Jakub, Ivana HOVORKOVÁ a Jiří MACHÁT. Comparison and characterisation of OECD artificial soils. In Ecotoxicological characterisation of wastes: Results and experiences of an international ring test. Berlin, Germany: Springer, 2009, 7 s. ISBN 978-0-387-88958-0. info
 • VLČKOVÁ, Klára a Jakub HOFMAN. Bioaccumulation test of persistent organic pollutants in Eisenia fetida: chemical analysis issues. In SETAC Europe 19th Annual Meeting, 31 May - 4 June 2009, Goteborg, Sweden. In : Abstract Book p.164-165. 2009. info
 • VLČKOVÁ, Klára a Jakub HOFMAN. Význam a použití bioakumulace při studiu biodostupnosti perzistentních organických polutantů v půdách. In Študentská vedecká konferencia, 22 April 2009, Bratislava, SK. Zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 1451-1456. ISBN 978-80-223-2639-1. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Testy únikového chování s půdními bezobratlými. In Zoologické dny České Budějovice 2008: Sborník abstraktů z konference 14.-15.února 2008. 2008. ISBN 978-80-87189-00-9. info
 • HOFMAN, Jakub, Angela RHODES a Kirk SEMPLE. Fate and behaviour of phenanthrene in natural and artificial soils. Environmental Pollution. Elsevier, 2008, roč. 152, č. 1, s. 468-475, 7 s. ISSN 0269-7491. info
 • RHODES, Angela, Jakub HOFMAN a Kirk SEMPLE. The development of phenanthrene catabolism in natural and artificial soils. Environmental Pollution. Elsevier, 2008, roč. 152, č. 1, s. 424-430. ISSN 0269-7491. info
 • KOBLIŽKOVÁ, Martina, Jakub HOFMAN, Danka NÉMETHOVÁ, Thomas D. BUCHELI a Jana KLÁNOVÁ. Is the enantioselectivity of microbial degradation of chiral compounds in soils influenced by the soil physicochemical properties and microbial parameters? In Abstract book. 2008. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára a Jakub HOFMAN. Ecotoxicity of three types of solid waste on enchytraeids in the reproduction and avoidance tests. In SETAC Europe 18th Annual Meeting, 25-29 May 2008, Warshaw, Poland. In : Abstract Book, s. 97. 2008. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Avoidance behaviour of Enchytraeus albidus induced by carbendazim in relation to exposure time and ageing of soil contamination. In SETAC Europe 18th Annual Meeting, 25-29 May 2008, Warshaw, Poland. In : Abstract Book, s. 201. 2008. info
 • ŠUTEKOVÁ, Eva, Klára HILSCHEROVÁ a Jakub HOFMAN. Baseline levels of selected biochemical markers in Enchytraeus crypticus. In Abstract Book. Warsaw: SETAC Europe, 2008, s. 98-98. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Jan LÁNA, Ivana SOCHOVÁ a Jakub HOFMAN. Toxicity of four nitrogen-heterocyclic polyaromatic hydrocarbons (NPAHs) to soil organisms. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2008, roč. 71, č. 3, s. 650-660, 10 s. ISSN 0147-6513. info
 • STROUD, Jackie, Angela RHODES, Kirk SEMPLE, Zdeněk ŠIMEK a Jakub HOFMAN. Using Supercritical Fluid Extractions to measure the desorption and bioavailability of phenanthrene in soils. Environmental Pollution. Elsevier, 2008, roč. 156, č. 3, s. 664-670, 6 s. ISSN 0269-7491. info
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Tomáš BARTOŠ, Jakub HOFMAN a Petr ANDĚL. Effects of road deicing salts on soil microorganisms. Plant, soil and environment. Praha: Czech academy of agricultural sciences, 2008, roč. 54, č. 11, s. 479-485, 6 s. ISSN 1214-1178. info
 • KOBLIŽKOVÁ, Martina, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub HOFMAN, Thomas BUCHELI a Jana KLÁNOVÁ. Can physicochemical and microbial soil properties explain enantiomeric shifts of chiral organochlorines? Environmental Science & Technology. USA: The American Chemical Society, 2008, roč. 42, č. 16, s. 5978-5984. ISSN 0013-936X. info
 • KOBLIŽKOVÁ, Martina, Jana KLÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jakub HOFMAN a Thomas BUCHELI. WHICH FACTORS AFFECT THE FATE OF CHIRAL PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN THE TERRESTRIAL ECOSYSTEM? Organohalogen Compounds. 2008, roč. 2008, č. 1, 200 s. ISSN 1026-4892. info
 • HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel ČUPR, Martina KOBLIŽKOVÁ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Petr KUKUČKA, Tomáš BARTOŠ, Jakub HOFMAN, Milan SÁŇKA a Jiří JARKOVSKÝ. Exploring the ways how contaminated soils affect a global fate and cycling of POPs -- conceptual approach. Organohalogen Compounds. 2008, roč. 2008, č. 70, s. 247-250. ISSN 1026-4892. info
 • ŠERÁ, Božena, Pavel CUDLÍN, Ladislav DUŠEK a Jakub HOFMAN. Vegetation and soil at the terraces of the Dřevnice and the Morava rivers after flood. Biologia. Bratislava, 2008, roč. 27, č. 4, s. 430-445, 15 s. ISSN 0006-3088. info
 • HOFMAN, Jakub, Pavel ČERMÁK, Milan SÁŇKA a Radim VÁCHA. Application of sediments on agricultural soils: status quo, potential, and limits. In Environmental changes and biological assessment IV. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2008, s. 31-35, 4 s. ISBN 978-80-7368-451-8. info
 • PEŠTOVÁ, Jana a Jakub HOFMAN. Uptake of POPs from contaminated soils to Eisenia fetida at two contaminated hotspots in the Czech Republic. In SETAC Europe 18th Annual Meeting, 25-29 May 2008, Warshaw, Poland. In : Abstract Book, s. 97. 2008. info
 • LÁNA, Jan, Jakub HOFMAN a Luděk BLÁHA. Effects of water-bloom on survival and reproduction of springtail Folsomia candida. In SETAC Europe 18th Annual Meeting, 25-29 May 2008, Warshaw, Poland. In : Abstract Book, s. 97. 2008. info
 • HOFMAN, Jakub, Ivana HOVORKOVÁ, Jiří MACHÁT, Angela RHODES a Kirk SEMPLE. To what extent is "standardized artificial soil" standard and artificial? In SETAC Europe 18th Annual Meeting, 25-29 May 2008, Warshaw, Poland. In : Abstract Book, s. 97. 2008. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Vliv půdních vlastností na chování roupic (Enchytraeus albidus, Enchytraeus crypticus) v Avoidance testech. In Studentská vedecká konference, 18.4.2007. Bratislava, Slovensko: Sborník recenzovaných příspěvků, 1. svazek – biologická a environmentální sekce. Univerzita Komenského v Bratislave; Přírodovědecká Fakulta, 2007, s. 261-263. ISBN 978-80-88870-64-7. info
 • HILSCHEROVÁ, Klára, Ladislav DUŠEK, Vratislav KUBÍK, Jakub HOFMAN, Pavel ČUPR, Jana KLÁNOVÁ a Ian HOLOUBEK. Redistribution of Organic Pollutants in River Sediments and Alluvial Soils Related to Major Floods. Journal of Soils and Sediments. Springer-Verlag, 2007, roč. 7, č. 3, s. 167-177. ISSN 1439-0108. info
 • ŠUTEKOVÁ, Eva, Klára HILSCHEROVÁ a Jakub HOFMAN. Biomarkery oxidativního stresu a detoxikace v roupicích - pilotní studie. In Zborník recenzovaných príspevkov, 1. zvazok – biologická a environmentálna sekcia. Univerzita Komenského v Bratislave, SR: Neuveden, 2007, s. 275-277. ISBN 978-80-88870-64-7. info
 • SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Effects of seven organic pollutants on soil nematode Caenorhabditis elegans. Environment International. 2007, roč. 6, č. 33, s. 798-804. ISSN 0160-4120. info
 • BEZCHLEBOVÁ, Jitka, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Jan LÁNA, Ivana SOCHOVÁ, Klára KOBETIČOVÁ a Jakub HOFMAN. Effects of toxaphene on soil organisms. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2007, roč. 68, č. 3, s. 326-334, 8 s. ISSN 0147-6513. info
 • BEZCHLEBOVÁ, Jitka, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Jan LÁNA, Klára KOBETIČOVÁ, Ivana SOCHOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ a Jakub HOFMAN. Effects of short chain chlorinated paraffins on soil organisms. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2007, ?, č. 67, s. 206-211, 5 s. ISSN 0147-6513. info
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jiří JARKOVSKÝ a Jakub HOFMAN. Vliv vybraných pesticidů na nitrifikační a respirační aktivitu půdních mikroorganismů. In 27. kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2007. info
 • HOFMAN, Jakub, jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Long-term monitoring of fluvisols in Zlín region, Czech Republic. In Risk assessment in European River Basin - State of the Art and Future Challlenges. 2007. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Relating properties of PAHs and aza-PAHs to their toxic effects on Enchytraeus crypticus. In Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Brno: Masaryk University, 2007, s. 203-210, 7 s. ISBN 978-80-210-4553-8. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN, Ivan HOLOUBEK a Petr ANDĚL. Effect of traffic on survival and reproduction of enchytraeid Enchytraeus crypticus in soils near belt highways. In Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Brno: Masaryk University, 2007, s. 211-220, 9 s. ISBN 978-80-210-4553-8. info
 • ŠUTEKOVÁ, Eva, Klára HILSCHEROVÁ a Jakub HOFMAN. Biomarkers of oxidative stress and detoxification in Enchytraeidae - pilot study. In Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Brno: Masaryk University, 2007, s. 221-233. ISBN 978-80-210-4553-8. info
 • HOFMAN, Jakub, Klára KOZLOVÁ, Angela RHODES, Kirk SEMPLE a Ivan HOLOUBEK. Different fate, extractability, bioavailability and toxicity of phenanthrene in natural and artificial soils. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006. info
 • BEZCHLEBOVÁ, Jitka, Petr ANDĚL, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ a Jakub HOFMAN. Road transport influence to nearby soils – chemical and biological assessment. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006. info
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jakub HOFMAN, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Monitoring of microbial parameters of fluvisols in the Czech Republic. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006. info
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jakub HOFMAN, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Effects of toxaphene on soil microorganisms in laboratory incubation test. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Comparison of toxic effects of PAHs and their N-heterocyclic analogues to enchytraeid Enchytraeus crypticus. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006. info
 • LÁNA, Jan, Jitka BEZCHLEBOVÁ a Jakub HOFMAN. Toxicity of selected priority persistent organic pollutants (POPs) to soil springtail Folsomia candida. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006. info
 • SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Effects of selected organic pollutants to soil nematode Caenorhabditis elegans. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006. info
 • BEZCHLEBOVÁ, Jitka, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Klára KOBETIČOVÁ, Jan LÁNA, Ivana SOCHOVÁ a Jakub HOFMAN. Efekt chlorovaného parafínu s krátkým řetězcem na půdní organismy. In Studentská vědecká konference, 26. dubna 2006, Bratislava, Slovensko. Sborník recenzovaných příspěvků, 1. svazek – biologická a environmentální sekce. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave; Přírodovědecká Fakulta, 2006, s. 203-206, 3 s. ISBN 80-88870-58-5. info
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Petr ANDĚL, Tomáš BARTOŠ a Jan HOFMAN. Vliv zimního solení na půdní mikrobiální společenstva kolem komunikací. In Studentská vědecká konference, 26. dubna 2006, Bratislava, Slovensko. Sborník recenzovaných příspěvků, 1. svazek – biologická a environmentální sekce. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave; Přírodovědecká Fakulta, 2006, s. 209-211. ISBN 80-88870-58-5. info
 • BEZCHLEBOVÁ, Jitka, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Summary of available knowledge on POPs toxicity in earthworm ecotoxicology. In Book of Abstracts of Soil Protection strategy – needs and approaches for policy support. Pulawy, Poland: IUNG, 2006, s. 65-66. ISBN 83-89576-03-1. info
 • SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Comparison of two nematode species – Caenorhabditis elegans and Acoboloides nanus in tests in three media with acridine and hexachlorobenzene. In Book of Abstracts of Soil Protection strategy – needs and approaches for policy support. Pulawy, Poland: IUNG, 2006, s. 133-134. ISBN 83-89576-03-1. info
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Star plots to display and simplify evaluation of soil microbial properties for monitoring projects. In Book of Abstracts of Soil Protection strategy – needs and approaches for policy support. Pulawy, Poland: IUNG, 2006, s. 60-62. ISBN 83-89576-03-1. info
 • HOFMAN, Jakub, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ivana SOCHOVÁ, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Klára KOBETIČOVÁ, Jan LÁNA a Ivan HOLOUBEK. SOILETOX - Effects of priority persistent organic pollutants (POPs) on soil organisms. In Book of Abstracts of Soil Protection strategy – needs and approaches for policy support. Pulawy, Poland: IUNG, 2006, s. 63-64. ISBN 83-89576-03-1. info
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka a Jakub HOFMAN. Effects of selected pesticides and organic substrates on long-term respiration of soil microbial community. In Abstracts of International Conference on Ecotoxicology 2006 - Trends and Perspectives. 2006. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ivana SOCHOVÁ, Jan LÁNA, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Toxicity of four polycyclic aromatic nitrogen heterocycles (PANHs) to soil organisms. In Abstracts of International Conference on Ecotoxicology 2006 - Trends and Perspectives. 2006. info
 • KUBÍK, Vratislav, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Effects of sewage sludge from Prague wastewater treatment plant on soil organisms. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006. info
 • SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Comparison of toxicity of selected organic pollutants on two soil nematode species. In Abstracts of International Conference on Ecotoxicology 2006 - Trends and Perspectives. 2006. info
 • ŠUTEKOVÁ, Eva a Jakub HOFMAN. Oxidative stress in enchytraeidae (E. albidus, E. crypticus) - Establishment and optimalization of methods. In Abstract Book of 7th International Symposium on Enchytraeidae. 2006. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Effect of traffic on survival and reproduction of enchytraeid Enchytraeus crypticus in soils near belt highways. In Abstract Book of 7th International Symposium on Enchytraeidae. 2006. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Relating properties of PAHs and aza-PAHs to their toxic effects on Enchytraeus crypticus. In Abstract Book of 7th International Symposium on Enchytraeidae. 2006. info
 • HOFMAN, Jakub, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ivana SOCHOVÁ, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Klára KOBETIČOVÁ, Jan LÁNA a Ivan HOLOUBEK. Effects of selected priority persistent organic pollutants (POPs) on soil organisms. In The Book of Abstracts of The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry EMEC7. 2006. ISBN 80-214-3320-5. info
 • SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Using nematodes in soil ecotoxicology. Environment International. 2006, roč. 32, č. 1, s. 374-383. ISSN 0160-4120. info
 • BEZCHLEBOVÁ, Jitka, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Ivana SOCHOVÁ, Jan LÁNA, Klára KOBETIČOVÁ a Jakub HOFMAN. Effects and ecological risk assessment of short chain chlorinated paraffins in soil. In Abstract Book of SETAC Europe the 15th Annual Meeting. 2005. info
 • SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Using nematodes in soil ecotoxicology. In Integrated sediment and soil assessment, the 3rd International Workshop of EU-DG Research Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005. info
 • SOCHOVÁ, Ivana a Jakub HOFMAN. Effects of persistent organic pollutants on Caenorhabditis elegans in soil. In Abstract Book of SETAC Europe the 15th Annual Meeting. 2005. info
 • SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Effects of aza-PAHs to soil nematode Caenorhabditis elegans. In Book of Abstracts of ECOTOX 2005. 2005. ISBN 80-210-3799-7. info
 • BEZCHLEBOVÁ, Jitka, Vratislav KUBÍK, Blahoslav MARŠÁLEK a Jakub HOFMAN. Effects of organic rich sediment application to spoil dumps - microcosm study. In Book of Abstracts of ECOTOX 2005. 2005. ISBN 80-210-3799-7. info
 • ŠVIHÁLEK, Jiří, Jakub HOFMAN, Klára KUBOŠOVÁ a Ladislav DUŠEK. Community-level physiological profiles of soil bacteria - statistical analysis. In ECOTOX 2005 "Advances and Trends in Ecotoxicology" BOOK OF ABSTRACTS. 2005. ISBN 80-210-3799-7. info
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jakub HOFMAN, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Results of the monitoring microbial biomass in different fluvisols from Zlín region in the Czech Republic. In Book of Abstracts of ECOTOX 2005. 2005. ISBN 80-210-3799-7. info
 • ANDĚL, Petr, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Tomáš BARTOŠ, Milan SÁŇKA a Jakub HOFMAN. Effects Of Road Deicing Salts On Soil Microorganisms. In Abstract Book of SETAC Europe the 15th Annual Meeting. 2005. info
 • KOBETIČOVÁ, Klára, Jan LÁNA, Jitka BEZCHLEBOVÁ a Jakub HOFMAN. Toxicity effects of PANHs to soil invertebrates Folsomia candida and Enchytraeus crypticus. In Book of Abstracts of ECOTOX 2005. 2005. ISBN 80-210-3799-7. info
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka a Jakub HOFMAN. Laboratory testing of persistent organic pollutants toxicity on soil microbial biomass - application limits, drawbacks and benefits. In Book of Abstracts of ECOTOX 2005. 2005. ISBN 80-210-3799-7. info
 • HOFMAN, Jakub a Kirk SEMPLE. Bioavailability of phenanthrene in artificial and natural soils. In Book of Abstracts of ECOTOX 2005. 2005. ISBN 80-210-3799-7. info
 • HOFMAN, Jakub a Jitka BEZCHLEBOVÁ. Perspectives of POPs effects and risk assessment for soil organisms. In Integrated sediment and soil assessment, the 3rd International Workshop of EU-DG Research Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005. info
 • BEZCHLEBOVÁ, Jitka, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Jan LÁNA, Ivana SOCHOVÁ a Jakub HOFMAN. Ecological risk assessment of toxaphene residues in soils. In Integrated sediment and soil assessment, the 3rd International Workshop of EU-DG Research Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005. info
 • HOFMAN, Jakub, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Jana KLÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Summary results of monitoring soil contamination and soil microorganisms in the Czech Republic. In Integrated sediment and soil assessment, the 3rd International Workshop of EU-DG Research Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005. info
 • HOFMAN, Jakub, Jiří ŠVIHÁLEK, Martin NEČAS a Ivan HOLOUBEK. Evaluation the functional diversity of soil microbial communities using a BIOLOG method: in situ and laboratory studies. In Integrated sediment and soil assessment, the 3rd International Workshop of EU-DG Research Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005. info
 • PAVLIŠ, Petr, Roman ŠMÍD, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK a Jakub HOFMAN. Project BAZMON - robust information system for bazal monitoring of soils in organized network of centers. In Integrated sediment and soil assessment, the 3rd International Workshop of EU-DG Research Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005. info
 • ŠMÍD, Roman, Blahoslav MARŠÁLEK, Jakub HOFMAN, Ladislav DUŠEK a Pavel ČUPR. Ecotoxicological tests for soil microorganisms in educational interactive database. In Integrated sediment and soil assessment, the 3rd International Workshop of EU-DG Research Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005. info
 • BEZCHLEBOVÁ, Jitka a Jakub HOFMAN. Persistent organic polutants (POPs) in earthworm ecotoxicology - review. In Integrated sediment and soil assessment, the 3rd International Workshop of EU-DG Research Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005. info
 • DUŠEK, Ladislav, Jakub HOFMAN, Jiří ŠVIHÁLEK, Petr PAVLIŠ a Ivan HOLOUBEK. An attempt to improve benchmarking of changes in biological potential of stressed soils. In Fate and Impact of Persistent Pollutants in Agroecosystems, International Workshop of EU Centre of Excellence PROLAND, IUNG Institute of Soil Science and Plant Cultivation. 2005. info
 • HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jakub HOFMAN, Milan SÁŇKA, Roman VÁCHA a Jiří ZBÍRAL. POPs in soils in the Czech Republic temporal and spatial trends. In Fate and Impact of Persistent Pollutants in Agroecosystems, International Workshop of EU Centre of Excellence PROLAND, IUNG Institute of Soil Science and Plant Cultivation. 2005. info
 • ŠMÍD, Roman, Daniel KLIMEŠ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jakub HOFMAN, Luděk BLÁHA, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Interactive Information System for Ecotoxicological Tests DATEST 2.0. In Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (Enviroinfo 2005). 2005. ISBN 80-210-3780-6. info
 • HOLOUBEK, Ivan, Irena HOLOUBKOVÁ, Zdeněk ŠIMEK, Jana KLÁNOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK, Jakub HOFMAN, Blahoslav MARŠÁLEK, Hana KORDAČOVÁ, Lýdia TUPOVÁ, Luděk BLÁHA, Romana KOSTRHOUNOVÁ a Jiří MATOUŠEK. ECOTOX 2005 - Advances and Trends in Ecotoxicology. 2005. info
 • HOLOUBEK, Ivan, Irena HOLOUBKOVÁ, Zdeněk ŠIMEK, Jana KLÁNOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK, Jakub HOFMAN, Blahoslav MARŠÁLEK, Hana KORDAČOVÁ, Lýdia TUPOVÁ, Luděk BLÁHA, Romana KOSTRHOUNOVÁ a Jiří MATOUŠEK. Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005. info
 • HOLOUBEK, Ivan, Irena HOLOUBKOVÁ, Zdeněk ŠIMEK, Jana KLÁNOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK, Jakub HOFMAN, Blahoslav MARŠÁLEK, Hana KORDAČOVÁ, Lýdia TUPOVÁ, Luděk BLÁHA, Romana KOSTRHOUNOVÁ a Jiří MATOUŠEK. Centre of Excellence 3rd Workshop: Integrated Soil and sediment Assessment. 2005. info
 • HOLOUBEK, Ivan, Irena HOLOUBKOVÁ, Zdeněk ŠIMEK, Jana KLÁNOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK, Jakub HOFMAN, Blahoslav MARŠÁLEK, Hana KORDAČOVÁ, Lýdia TUPOVÁ, Luděk BLÁHA, Romana KOSTRHOUNOVÁ a Jiří MATOUŠEK. OVZDUŠÍ 2005. 2005. info
 • HOLOUBEK, Ivan, Luděk BLÁHA, Zdeněk ŠIMEK, Jana KLÁNOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK, Jakub HOFMAN, Blahoslav MARŠÁLEK, Hana KORDAČOVÁ, Lýdia TUPOVÁ a Romana KOSTRHOUNOVÁ. 2nd Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005. info
 • HOFMAN, Jakub, Ladislav DUŠEK, Jana KLÁNOVÁ, Jitka BEZCHLEBOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Monitoring microbial biomass and respiration in different soils from the Czech republic -a summary of results. Environment International. 2004, roč. 30, -, s. 19-30. ISSN 0160-4120. info
 • HOFMAN, Jakub, Jiří ŠVIHÁLEK a Ivan HOLOUBEK. Evaluation of functional diversity of soil microbial communities - a case study. Plant Soil Environment. Praha, 2004, roč. 50, č. 4, s. 141-148. ISSN 1214-1178. info
 • ŠMÍD, Roman, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Daniel KLIMEŠ, Blahoslav MARŠÁLEK, Luděk BLÁHA, Jakub HOFMAN, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Datest - verze 2.0 - výukový interaktivní systém pro ekotoxikologické testy a jeho aplikace. In In Ekotoxikologické Biotesty IV. Praha: VŠCHT, 2004, s. 189-192, 180 s. ISBN 80-86832-03-1. info
 • BEZCHLEBOVÁ, Jitka, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Jan LÁNA, Ivana SOCHOVÁ a Jakub HOFMAN. Ecological risk assessment of toxaphene residues in soil. In Proceedings of NICOLE (A Network for Industrially Contaminated Land in Europe) Network Meeting. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: NICOLE, 2004, s. -, 1 s. info
 • HOFMAN, Jakub, Jiří ŠVIHÁLEK a Martin NEČAS. Evaluating the functional diversity of soil microorganisms using the BIOLOG method in situ studies and laboratory tests of toxicity. In Proceedings of the 9th Methodological workshop: Present methods for investigation of microbial community biodiversity in soils and substrates. České Budějovice, Czech Republic: Institute of Soil Biology AS CR, 2004, s. 67-72. ISBN 80-86525-03-1. info
 • HOFMAN, Jakub, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Jana KLÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Summary results of soil contamination and soil microorganisms in the Czech Republic. In Abstract Book of SETAC Europe 14th Annual Meeting. Brussels: SETAC, 2004, s. 127. info
 • HOFMAN, Jakub, Martin NEČAS a Jiří ŠVIHÁLEK. Evaluation of functional diversity of soil microbial communities - a case study. In Abstract Book of SETAC Europe 14th Annual Meeting. Brussels: SETAC, 2004, s. 126. info
 • HOFMAN, Jakub, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Blanka HOLUBÁŘOVÁ a Jitka BEZCHLEBOVÁ. Filling the gaps in ecotoxicological profiles of toxaphene and short chain chlorinated paraffins. In Abstract Book of SETAC Europe 14th Annual Meeting. Brussels: SETAC, 2004, s. 32. info
 • HOFMAN, Jakub, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ludvík DOLEŽAL, Ivan HOLOUBEK, Petr ANDĚL, Alena ANSORGOVÁ a Stanislav MALÝ. Novel approach to monitoring of the soil biological quality. Environment International. 2003, roč. 28, č. 8, s. 771-778. ISSN 0160-4120. info
 • HOLOUBEK, Ivan, Jakub HOFMAN, M. SÁŇKA, R. VÁCHA, J. ZBÍRAL, Jana KLÁNOVÁ, L. JECH a T. OCELKA. Spatial and temporal trends in persistent organic pollutants soil contamination in the Czech Republic. Organohal. Compds. 2003, roč. 62, -, s. 460-463. ISSN 1026-4892. info
 • HOFMAN, Jakub a Ladislav DUŠEK. Biochemical analysis of soil organic matter and microbial biomass composition - a pilot study. European Journal of Soil Biology. 2003, roč. 39, č. 1, s. 217-224. ISSN 1164-5563. info
 • BEZCHLEBOVÁ, J. a Jakub HOFMAN. Using microbial summary parameters as biological indicators of soil quality in long term cultivation of real soils. In Book of Abstracts - SECOTOX 2002, Trends and Advances in Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Brno, 14-16/10/2002. Brno: Masaryk University, Brno, 2002, s. 147-149. ISBN 80-210-2971-4. info
 • ŠVIHÁLEK, J. a Jakub HOFMAN. Functional Diversity of Soil Microbial Communities around an Industrial Source. In Book of Abstracts - SECOTOX 2002, Trends and Advances in Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Brno, 14-16/10/2002. Brno: Masaryk University, Brno, 2002, s. 212-215. ISBN 80-210-2971-4. info
 • DUŠEK, L., Petr PAVLIŠ, L. BLÁHA, B. MARŠÁLEK, Jakub HOFMAN, D. KLIMEŠ, P. ANDĚL, P. ČUPR, J. KOHOUTEK, I. HOLOUBKOVÁ, K. BLÁHA a I. HOLOUBEK. Ekotoxikologické Biotesty v expertním systému komplexního hodnocení ekologických rizik - Projekt IDRIS II. In Sborník pracovní konference - Ekotoxikologické Biotesty I, Seč u Chrudimi, 18-19/9/2002. Chrudim: Ekomonitor, 2002, s. 25-34. ISBN 80-238-9260-6. info
 • HOFMAN, J., L. DUŠEK, A. ANSORGOVÁ, P. ANDĚL, S. MALÝ, J. BEZCHLEBOVÁ a I. HOLOUBEK. Vícerozměrné hodnocení biologické kvality půd: validace bioindikačních a diskriminačních schopností. In Sborník pracovní konference - Ekotoxikologické Biotesty I, Seč u Chrudimi, 18-19/9/2002. Chrudim: Ekomonitor, 2002, s. 69-85. ISBN 80-238-9260-6. info
 • MALÝ, Stanislav, Jakub HOFMAN a Ladislav DUŠEK. Bioindicative value of eco-physiological indices in routine evaluation of soils - a pilot monitoring study in the Czech Republic. Die Bodenkultur. 2002, roč. 53, č. 2, s. 105-114. ISSN 0006-5471. info
 • HOFMAN, Jakub a Jitka BEZCHLEBOVÁ. Novel approach to monitoring of soil biological quality. In Congress proceedings of SECOTOX 2001: Sixth European Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety, Krakow - Poland, 20-24 August 2001. Krakow: Art-Tekst, 2001, s. 206-531. ISBN 83-88316-10-9. info
 • HOFMAN, Jakub, Ladislav DUŠEK a Ludvík DOLEŽAL. A proposal of new indices for soil microbial ecotoxicology. In Abstracts of SETAC 2001: 11th Annual Meeting of SETAC Europe; 6-10 May 2001, Madrid, Spain. Brussels, Belgium: SETAC Europe, 2001, s. 74-364. info
 • VÁŇA, M., I. HOLOUBEK, A. PACL, J. PEKÁREK, V. SMRČKOVÁ, P. MACHÁLEK, Jan HELEŠIC, Zdeněk ŠEDA, V. ADAMEC, M. JANOUCH, J. HONZÁK, Alena ANSORGOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Irena HOLOUBKOVÁ, V. SHATALOV, Sergej DUTCHAK, D. FOTTOVÁ, J. HRUŠKA, Jakub HOFMAN a Petr ANDĚL. Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level. Results of the Košetice Observatory. Praha: ČHMÚ Praha, 2001, 189 s. ISBN 80-85813-88-2. info
 • HOLOUBEK, I, L DUŠEK, Petr ANDĚL, Pavel ČUPR, Irena HOLOUBKOVÁ, Luděk BLÁHA, Jakub HOFMAN, Miroslav MACHALA a Karel BLÁHA. Project IDRIS II - The development of expert system for ecological risk assessment. In SETAC Europe Congress. 2001. info
 • HOLOUBEK, I, L DUŠEK, A ANSORGOVÁ, J HOFMAN, V SHATALOV a S DUTCHAK. Occurence, levels and trends in PTS soil contamination. In Organic Soil Contamination 2001, SETAC Europe. 2001. info
 • HOLOUBEK, I., L. DUŠEK, A. ANSORGOVÁ, J. HOFMAN, V. SHATALOV a S. DUTCHAK. Occurence, levels and trends in PTS soil contamination in the Czech Republic. In International Workshop on Assessment of the Quality of Contaminated Soils and Sites in Central and Eastern European Countries (CEECú and New Independent States (NIS). 2001. info
 • HOFMAN, Jakub a Ludvík DOLEŽAL. Metodický rozvoj stanovení půdní mikrobiální biomasy metodou FE - chemická analýza extraktů. In Hodnocení rizik pro životní prostředí - ERA 2000. In Proceedings of ERA 2000: Hodnocení rizik pro životní prostředí. Brno, Česká republika: Masarykova Univerzita & Tocoen s.r.o., 2000, 200 s. info
 • ANDĚL, Petr, Vladimír ADAMEC, Jakub HOFMAN a Pavel ČUPR. Hodnocení provozu D1 Praha - Brno na vybrané složky životního prostředí. In Hodnocení rizik pro životní prostředí - ERA 2000. In Proceedings of ERA 2000: Hodnocení rizik pro životní prostředí. Brno, Česká republika: Masarykova Univerzita & Tocoen s.r.o., 2000, 200 s. info
 • HOFMAN, Jakub a Stanislav MALÝ. Rutinní monitoring biologického potenciálu půd ČR - metodické aspekty. In Hodnocení rizik pro životní prostředí - ERA 2000. In Proceedings of ERA 2000: Hodnocení rizik pro životní prostředí. Brno, Česká republika: Masarykova Univerzita & Tocoen s.r.o., 2000, 200 s. info
 • SVOBODNÍK, Adam, Jakub HOFMAN, Ludvík DOLEŽAL, Petr ANDĚL, S. MALÝ a Ladislav DUŠEK. Možnosti a limitace substrátem indukované respirace při indikaci stresu v půdním prostředí. In Hodnocení rizik pro životní prostředí - ERA 2000. Brno: Masarykova univerzita & TOCOEN, s.r.o., 2000, s. 96-101. ISBN 80-210-2328-7. info
 • HOFMAN, Jakub. Methodical progress of microbial biomass determination with classical fumigation-extraction method - further possible improvement in soil microbial ecotoxicology. In Symposium Program of Prague 2000: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe; 12-14 September 2000, Prague, Czech Republic. Praha: Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000, s. 144-455. info
 • ŠKODA, Michal, Ladislav RŮŽEK, Ladislav DUŠEK, Jakub HOFMAN a J. SIXTA. Mineralization activity of microbial biomass in reclaimed soils in comparison with empirical mathematical model. Rostlinná výroba - Plant Production. 1997, roč. 1997, č. 43, s. 179-186. ISSN 0370-663X. info

25. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info