doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Hydrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 12. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Východiska a perspektivy hodnocení ekologického stavu toků na základě analýz taxonomické a funkční struktury makrozoobentosu
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Ilja Krno, DrSc. (PřF UKo Bratislava)
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. (JčU České Budějovice a VÚ rybářský a hydrobiologický Pohořelice)
RNDr. Josef Fuksa, CSc. (VÚ vodohospodářský T.G.M. Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 11. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. František Kubíček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc. (JčU České Budějovice)
doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc. (MZLU Brno)
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. (JčU České Budějovice a VÚ rybářský a hydrobiologický v Pohořelicích)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 11. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info