PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.


E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Anna Mikulová, nar. 5.3. 1965 v Brně
Pracoviště
 • Ústav germanistiky a nordistiky
  FF MU
  Arna Nováka 1
  602 00 BRNO
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998 doktorandské distanční studium na FF MU, Ústav germanistiky a nordistiky
 • 1988 získán titul PhDr. na základě absolutoria FF UJEP oboru český jazyk - německý jazyk s červeným diplomem
 • 1983-1988 studium FF UJEP, obor český jazyk - německý jazyk
Přehled zaměstnání
 • 1998 FF MU
 • 1997-1998 externí učitel FI MU
 • 1996-1998 mateřská dovolená
 • 1993-1995 OSVČ - překladatelství, tlumočnictví
 • 1991-1993 mateřská dovolená
 • 1988-1990 Literární oddělení Moravského zemského muzea, Brno
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia germánské jazykovědy
 • Morfologie německého jazyka
 • Praktická cvičení z německého jazyka
 • Metodika a didaktika německého jazyka
 • Vybrané kapitoly z germanistické jazykovědy 19. století
 • Germanistika ve 20. století
 • Čtení a analýza složitějších lingvistických textů
Vědeckovýzkumná činnost
 • Problematika morfologie a slovní zásoby německého jazyka Dějiny lingvistiky Spoluřešitelka grantu Kontrastivní studium věcných textů č. 405/02/0349 (navrhovatel: Prof. Marie Krčmová), 2001-2004
Akademické stáže
 • srpen 1998 jazykový kurs Universita Trier, BRD
 • 1999: měsíční stáž na Universitě v Regensburgu, 2000 : měsíční studijní pobyt, universita Regensburg SRN, 2001 : měsíční studijní pobyt, universita Regensburg SRN, 2002 : čtrnáctidenní studijní pobyt, universita Regensburg SRN 2003: měsíční studijní pobyt, universita Regensburg SRN V rámci partnerské spolupráce Erasmus Socrates: blokové semináře na partnerské universitě v Regensburgu (SRN), červen 2004
Vybrané publikace
 • HALASOVÁ, Anna Marie. Internetkommunikation in den Kommentaren zu deutschen und tschechischen Videos, auf You-Tube, zwei Diskurse , Evaluation und Expressivität in der Sprache. In Týden humanitních věd FF MU 2016, Brno. 2016. info
 • HALASOVÁ, Anna Marie. Regensburger Symposium, Sommerschule für Studierende und Doktoranden aller Fächer 2016 Spezial. 2016. URL info
 • HALASOVÁ, Anna Marie. Zeit und Tempus im Deutschen und Tschechischen - Perfekt und slawisches Perfekt. In Kusová, Jana; Vodrážková, Lenka; Malechová, Magdalena. Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. 1. Auflage. Brno: Tribun EU, 2015. s. 211-220, 10 s. ISBN 978-80-263-0939-0. info
 • HALASOVÁ, Anna Marie. Wissen – Nicht Wissen -Grenzen des Wissens in den Wissenschaften. 2013. URL info
 • MIKULOVÁ, Anna Marie. Expressivität in der Sprache der Märchen im Deutschen und im Tschechischen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 300 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; 411. ISBN 978-80-210-6128-6. info
 • MIKULOVÁ, Anna Marie. Sünde - die Bedeutung des Wortes und ihre Veränderungen. In Nagórko, Alicja. Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse. 1. vyd. Hildesheim - Zürich - New York: Georg Olms Verlag, 2012. s. 435-448, 14 s. ISBN 978-3-487-14821-2. info
 • HALASOVÁ, Anna Marie. Wie kann man und muss man im Ernstfall nachhaken? - wissenschaftliche Aussagen einschätzen lernen. 2012. URL info
 • MIKULOVÁ, Anna. Liebe und Hoffnung auf der Bedeutungssuche: zwei Enzykliken von Benedikt XVI. In Theolinguistik Bestandsaufnahme - Tendenzen - Impulse. první. Insingen: Verlag Bauer & Raspe, 2011. s. 55-67, 13 s. Theolinguistica, 4. ISBN 978-3-87947-300-7. info
 • MIKULOVÁ, Anna. Diskurs- und Metaphernproblematik. Anhand von On-Line-Texten zum Thema Gesundheit/Krankheit. Szombathely: Lincom Europa, 2007. 200 s. Linguistik 59. ISBN 978-3-89586-503-9. info
 • MIKULOVÁ, Anna. Expressivität der Märchensprache. Hradec Králove/Ostrava: Universität Hradec Králove/ Universität Ostrava, 2007. 200 s. Germanistik an der tschechischen Universitäten. ISBN 978-80-7368-327-6. info
 • MIKULOVÁ, Anna. Expressivität, persuasion, Metaphorik in der Sprache bioethischer diskurse. In Sprache und Politik im vereinten Europa. 2007. vyd. Stuttgart: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung, 2007. s. 45-65, 20 s. Occasional Papers, Nr. 34. ISBN 978-3-9810143-3-4. URL info
 • MIKULOVÁ, Anna. Expressivität: Bewertung, Intensivierung, Metaphorik (anhand von deutschen und tschechischen Märchen). Brno: FF MU, 2006. 200 s. BBGM. ISBN 80-210-4080-7. info
 • MIKULOVÁ, Anna. Religion, Umwelt, Europa und andere Werte in den tschechischen Besucherbüchern. In Ein Kunstobjekt als Schreibanlass. Regensburg: edition vulpes, 2006. 20 s. Sprache. ISBN 978-3-939112-44-0. info
 • MIKULOVÁ, Anna. Metaphorik Überzeugungskraft Bewertung. Brno: FF MU, 2004. 200 s. BBGM. ISBN 80-210-3499-8. info
 • MIKULOVÁ, Anna. Sachtexte in der Linguistik und in Daf. Hradec Králove: xxxxxxx, 2003. 10 s. xxxxxxx. ISBN 80-7041-162-7. info
 • MIKULOVÁ, Anna. Expressivität in Sachtexten. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2003, R 8, 2003, č. 27, s. 95-115. ISSN 1211-4979. info
 • MIKULOVÁ, Anna. Die Expressivität der Sprache und ihre Kode als Ausdruck der nationalen Kultur. Brno: FF MU, 2003. 12 s. Spisy FF MU. ISBN 802103159X. info
 • MIKULOVÁ, Anna. Řečnické přístupy v pedagogické praxi. 1. vyd. Brno: PedF MU, 1999. 12 s. Spisy pedagogické fakulty, 1. info
 • MIKULOVÁ, Anna. Bruno Molitor: Etika hospodářství. 1. vyd. Praha: ČKA, 1998. info

12. 3. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info