MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.


telefon: 543 182 236
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 6. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku - 28 let klinické praxe a výzkumu

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 20. 12. 2016
Datum ukončení řízení 17. 2. 2017
Habilitační práce (veřejná část) 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku - 25 let klinické praxe a výzkumu