prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

Zástupce vedoucího ústavu – Historický ústav


Kancelář: bud. A/A.421
Gorkého 63/14
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4119
E‑mail:
Školitel

Obor: Historie - české dějiny

školitel doktorských studentů
Vladimír Březina absolvent 2008, téma: Rytířský stav na Moravě v raném novověku
Blanka Čechová absolvent 2012, téma: Polsko-habsburské vztahy v době Ferdinanda III. a Vladislava IV. Dynastická diplomacie a třeboňská zástavní držba.
Jiří David absolvent 2015, téma: Zemská politika a státní finance na Moravě v 17. století
Vojtěch Drašnar téma: František Karel Libštejnský z Kolovrat jako prototyp diplomatické a politické kariéry barokního aristokrata
Jan Dvořák absolvent 2013, téma: Vrchnostenské město v raném novověku ve vztahu k vrchnosti a venkovskému zázemí (Svitavy v 17. století).
Radim Jež absolvent 2016, téma: Poslední těšínští Piastovci. Knížecí rod v období renesance, manýrismu a raného baroka
Pavel Kocman téma: Politické, hospodářské a sociální postavení židů na Moravě v průběhu třicetileté války
Miroslava Kundratová téma: Petřvaldové z Petřvaldu a krajská úroveň moravské politiky v pobělohorské době
Zdeněk Mrázek téma: Jakub Arnošt z Lichtenštejna-Kastelkornu. Modernizace církevní správy v době raného osvícenství
Tomáš Parma absolvent 2010, téma: Olomoucký biskup František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii

Obor: Historie - obecné dějiny

školitel doktorských studentů
Stanislav Luska téma: Adam z Ditrichštejna a vnitřní habsburská diplomacie ve třetí čtvrtině 16. století
Jan Pavlíček absolvent 2015, téma: Pobyt Giana Gastona de' Medici v Čechách

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info