prof. PhDr. Eva Stehlíková


kancelář: bud. G/G002
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5098
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • •Prof. PhDr. Eva Stehlíková, nar. 1.2.1941 v Plzni, vdova, 2 děti, 3 vnoučata
Pracoviště
 • Kabinet divadelních studií
 • Filozofická fakulta MU
 • A. Nováka 1
 • 660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesorka pro obor teorie a dějiny divadla
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998 profesorka pro obor teorie a dějiny divadla
 • 1994 habilitována jako docentka FFMU, habilitační práce: Řecké a římské divadlo
 • 1969 rigorózní zkoušky, titul PhDr udělen FFUK pro obor antické literatury - česká literatura, disertační práce: Antika v české poezii a dramatě po r. 1945
 • 1963 ukončila studium latiny a češtiny na FFUK, diplomní práce: Antické pozadí Shakespearovy hry Troilus a Kressida
Přehled zaměstnání
 • 1994 - s přestávkou dosud: FFMU
 • 1998 - 2006: FFUK
 • 1966-1997: Ústav pro klasická studia AV ČR
 • 1963-1966: FFUK
Pedagogická činnost
 • Dějiny antického divadla
 • Dějiny středověkého divadla
 • Intertextuální vztahy (antické tradice v literatuře, divadle a filmu)
 • Moderní inscenace antického dramatu
 • Divadelní kritika
 • České divadlo šedesátých let (Laterna magika, Radok)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2000-2003 Alfréd Radok 1998-2000 Inscenace antických dramatiků na českých scénách (GAČR)
 • 1997 Ve znamení Shakespeara (Fond rozvoje vysokých škol)
Akademické stáže
 • 2001 Onassisovo stipendium, Řecko
 • 1998 Cambridge, Clare Hall
 • 1996 Firenze, Istituto Papyrologico
 • 1995 Wien, Österreichisches Ost- und Südost Europa- Institut
 • 1993 Firenze, Instituto Papyrologico
 • 1993 London, British Academy
 • 1991 London, British Academy
 • 1989 Geneve, Fondation Hard
 • 1991 British Academy, London
Universitní aktivity
 • Místopředsedkyně rady pro teorii a historii divadla
 • Členka vědecké rady FFMU
Mimouniversitní aktivity
 • Členka Umělecké rady DAMU, Praha
 • Členka oborové rady doktorského studia teorie divadelní tvorby, DAMU
 • Členka vědecké rady FFUK (2003-2005)
 • Členka Akademické rady Akademie věd ČR (2003-2005)
 • Členka odborného gremia Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy (2001-2005)
 • Členka redakční rady Listů filologických a Divadelní revue
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1994 Cena AV ČR za popularizaci vědy
 • Pozvání k přednáškám: Kraków, Nikosia, Firenze, Oxford, Athény, Toronto, Coimbra, Warwick University, Epidauros
Vybrané publikace
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Trochu pozdě. Pandora, Praha: Spolek Pandora, 2019, XXII, č. 35, s. 69-70. ISSN 1801-6782. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Ubohý Aristoteles. Theatralia, Brno: Masarykova Univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 214-218. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Poznámky k překladu. In Pavel Drábek. Lucius Annaeus Seneca, Tragédie II. Brno: Větrné mlýny, 2018. s. 31-48, 18 s. ISBN 978-80-7443-280-4. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Derflerův stůl pro šedesát diváků. In Slámová Bartošová, Kateřina. Člověk ve světle slova : Divadlo U stolu 1989-2016. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2017. s. 16-23, 8 s. Brněnská studiová divadla 2. ISBN 978-80-7460-110-1. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Oidipus redivivus. Teatro Olympico 1585. Theatralia, Brno: Masarykova Univerzita, 2017, roč. 20, č. 2, s. 59-68. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2017-2-3. Digitální knihovna FF MU info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Ochotnický kroužek. Theatralia, Brno: Masarykova Univerzita, 2017, roč. 20, č. 2, s. 123-125. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Ženy na rozcestí. Divadlo a žena okolo něj 1939-1945. Theatralia, Brno: Masarykova Univerzita, 2017, roč. 20, č. 2, s. 130-132. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Translating Classical Plays (recenze). Theatralia, Brno: Masarykova Univerzita, 2017, roč. 20, č. 2, s. 149-151. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Theatralia, revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 7-163, 157 s. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Seneca, Oidipus. Brno: Větrné mlýny, 2017. ISBN 978-80-7443-233-0. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Thyestes. Brno: Větrné mlýny, 2017. ISBN 978-80-7443-233-0. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Lucius Annaeus Seneca. In Pavel Drábek. Tragédie I. první. Brno: Větrné Mlýny, 2017. s. 13-27, 15 s. ISBN 978-80-7443-233-0. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Poznámky k překladu tragédie Oidipus. In Tragédie. I. Brno: Větrné mlýny, 2017. s. 27-39, 13 s. ISBN 978-80-7443-233-0. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Poznámky k překladu tragédie Thyestes. In Tragédie. I. Brno: Větrné mlýny, 2017. s. 103-111, 9 s. ISBN 978-80-7443-233-0. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Několik poznámek k neřešitelnému úkolu transcripce. In Pavel Drábek. Tragédie. I. první. Brno: Větrné mlýny, 2017. s. 245-247, 3 s. ISBN 978-80-7443-233-0. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Centones Vergiliani. Listy filologické : Folia Philologica, Praha: Jednota českých filologů v Praze, 2017, roč. 140, 1-2, s. 291-294. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Nenasytně touživý nepokoj. In Ježková, Petra. Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů. Vydání první. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. s. 247-258, 12 s. Nota bene, sv. 1. ISBN 978-80-7008-392-5. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Strukturalistická stopa Olgy Srbové. Theatralia, Brno: Masarykova Univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 181-200. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-9. Digitální knihovna FF MU info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Gabriela Preissová: Realismus v intermediálních transformacích. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 301-305. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-16. Digitální knihovna FF MU info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. The Reception of Greek Drama in Czech Republic. In Van Zyl Smit, Betine. Wiley Blackwell Handbooks to Classical Reception. Malden - Oxford - Chichester: Wiley Blackwell, 2016. s. 337-347, 11 s. Wiley Blackwell Handbooks to Classical Reception. ISBN 978-1-118-34775-1. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Going To Bed With Cressida. In Brno Theatralia Conference 2016 - Czech and Slovak Scenography for Shakespeare, 8-9 November 2016. 2016. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Proměna inscenace antického dramatu na českých scénách. In Čechvala, Jakub; Poláčková, Eliška. Ve stínu hellénského slunce. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2016. s. 317-335, 19 s. ISBN 978-80-7007-460-2. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Antika a komiks. www.iliteratura.cz, 2016, 15.09.2016. ISSN 1214-309X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Osudy 1-5. 2016. vyd. Praha: Český Rozhlas, 2016. Osudy. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva a Petra JEŽKOVÁ. Do teatrologie jsem vstoupila zadními vrátky pro služebnictvo. In Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2016. s. 150-161, 12 s. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Frederiksen - Gebhard - Sokolicek (eds), The Architecture of the Ancient Greek Theatre. Aarhus 2015 (review). Eirene : Studia Graeca et Latina, Praha: Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, 2016, roč. 52, 1-2, s. 504-506. ISSN 0046-1628. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Kovacs - Marshall (eds), Son of Classics an Comics. Eirene, Praha: Centre for Classical Studies, Czech Academy of Sciences, 2016, LII, 2016/I-II, s. 542-546. ISSN 0046-1628. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Malá zpráva o zmizení Olgy Srbové. In Hala, Katia, Vlčková, Olga, Šťastná, Denisa. Ženy - divadlo - dějiny. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 67-73, 7 s. ISBN 978-80-7395-883-1. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Argonautika, aneb bodnul se do překvapených prsou náhle zlomeným veslem. In Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2015. s. 177-181, 5 s. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Jarmila Loukotková, Sen o Petroniovi. In Roma Argentea MMXV, Ústav řeckých a latinských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 24.-25. 9. 2015, Praha. 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Classics and Communism . Greek and Latin behind the Iron Curtain. Listy filologické, Praha: Kabinet pro klasická studia, 2015, CXXXVIII, 1-2, s. 198-201. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Ancient Greek and Roman Theatre. 1st English ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 554 s. ISBN 978-80-210-7037-0. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Vetera et nova. Vyd. 1. Praha: Torst, 2014. 203 s. Malá řada kritického myšlení. ISBN 978-80-7215-487-6. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. členka redakční rady. : Theatralia, 2014 - 2017. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Členka Vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2013. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Na ostrzu noza. "Mastičkář" /"Sprzedawca masci"/ - czeska farsa v XIV wieku. In E. Mateja, Z.W. Solski. Miedzy lLiturgica a performatyka. Opole: Uniwersytet Opolski, wydzial teologiczny, 2013. s. 197-203, 7 s. ISBN 978-83-61756-95-8. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Architteto della luce. Era, Brno, 2013, roč. 13, č. 2013, s. 10. ISSN 1801-089X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Dva pohledy na novou monografii o raně křesťanské hagiografii. Listy filologické, Praha: Kabinet pro klasická studia AV ČR, 2013, roč. 136, 1-2, s. 302-304. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Na ostří nože. In Jobertová, Daniela. Janu Císařovi ad honorem : sborník příspěvků k osmdesátým narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. s. 92-98, 7 s. ISBN 978-80-7331-223-7. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Lucius Anneus Seneca, Phaedra. 2012. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2012. Program, sezóna 2012-2013. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Seneca, malý pokus o portrét. 2012. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2012. 12 s. Program, sezóna 2012-2013. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Senekova tragédie. 2012. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2012. 9 s. Program, sezóna 2012-2013. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Patnáct let Divadla v Dlouhé. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 205-207. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Seneca, Oedipus. Listy filologické, Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, 2012, roč. 135, 1-2, s. 190-191. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Payment on debt. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 2 s. Theatralia, roč. 15, č. 2, s. 187-188. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. S´dbata na Edip. Listy filologické, Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, 2012, roč. 135, 1-2, s. 191-193. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Inscenace jako kobliha. Svět a divadlo, Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2012, roč. 23, č. 5, s. 15-21. ISSN 0862-7258. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Setkání Julese Dassina s řeckou tragédií. Neograeca Bohemica, Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2012, Neuveden, č. 11, s. 107-110. ISSN 1803-6414. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Imaginary Space in Greek and Roman Theatre. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia, Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 24, č. 3, s. 203-206. ISSN 0567-8269. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Jules Dassin Meets Greek Tragedy. Eirene : studia graeca et latina, Praha: Institue for Classical Studies of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012, Neuveden, č. 1-2, s. 143-146. ISSN 0046-1628. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. The Laterna Magika of Josef Svoboda and Alfréd Radok. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 1, s. 173-191. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. A Contribution to the Knowledge of Nineteenth-Century Czech Stage Art. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 1, s. 266-267. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Josef Král a divadlo. Praha: Kabinet pro klasická studia AVČR, 2011. s. 365-372, 13 s. ISBN 978-80-260-0542-1. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Poslední z Pražské pětky. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Honza Petružela - Lenka Šmídová, Alfréd Radok, Tři scénáře, tři inscenace. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, 1-2. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Divadelní vesnice aneb První plenérové představení řecké tragédie v Čechách. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, č. 1, s. 72-83. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Divadelní ústav slaví. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, č. 1, s. 117-118. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Ptáci a Ptákoviny. Brno: Městské divadlo Brno, 2010. 12 s. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Julie Nováková - osud osobnosti. Časopis pro moderní filologii, Praha: Ústav pro jazyk český, 2010, roč. 92, 1-2, s. 58-63. ISSN 0862-8459. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Performance, Iconography.Reception. Studies in Honour of Oliver Taplin. Listy filologické, Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, 2010, Neuveden, 1-2, s. 211-212. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Julie Nováková, Paměti aneb autobiografie. Listy filologické, Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, 2010, Neuveden, 1-2, s. 214-217. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Karel Brušák: Básnické a prozaické dílo, Jiří Kárnet: Posmrtný deník. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, č. 2, s. 172-173. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Jan Jiřík, Věra Mohylová, Tomáš Syrovátka, Jitka Šotkovská, Libor Vodička: Před oponou, za oponou. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, č. 2. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Tatjana Lazorčáková: Studio Forum. Příběh divadla. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, č. 2, s. 178-179. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Carmina figurata. Odkaz antické vizuální poezie. Dějiny a současnost, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, XXXII, č. 12, s. 21-23. ISSN 0418-5129. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Faidra jako intepretační problém? Divadelní revue, Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 103-106. ISSN 0862-5409. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Lucius Anneus Seneca, Faidra. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009. Divadelní revue. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Předsedkyně poroty. : Porota pro výběr kandidátů k udělení ceny Ministerstva kultury, 2009. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Členka vědecké rady FFMU. : Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, 2009. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Členka Umělecké rady. : Artistic Board of DAMU (Theatre Faculty), 2009. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. A wandering of Oedipus in different media. In Exploring European Identities/Ideologies by means of (re)presenting of Ancient Greek Drama. 2009. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva a Alena SARKISSIAN. Sté výročí největšího řeckého režiséra. Divdelní revuea, Praha: Divadelní ústav, 2009, roč. 2009, č. 1. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Euripidés, Ifigenie v Aulidě. In Euripides, Ifigenie v Aulidě. Brno: Větrné mlýny, 2009. s. 7-16, 10 s. Repertoár 9. ISBN 978-80-86907-80-2. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Komentář. In Euripides, Ifigenie v Aulidě. Brno: Větrné mlýny, 2009. s. 91-96, 6 s. Repertoár 9. ISBN 978-80-86907-80-2. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Špatná a dobrá zpráva. Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 58-59. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Jak to bylo doopravdy. In Euripides, Ifigenie v Aulidě. Brno: Větrné mlýny, 2009. s. 97-106, 11 s. Repertoár 9. ISBN 978-80-86907-80-2. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Listopadová katarze. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009, 1-2, s. 19-33. ISSN 1803-845X. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. The Metamorphoses of Oedipus the King. Eirene, Praha: Institute fo Classical Studies, 2009, roč. 2009, 1-2, s. 49-55. ISSN 0046-1628. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Oedipus in the Village: The First Outdoor Performance of a Greek Tragedy in Bohemia. Eirene, Praha: Institute for Classical Studies, 2009, roč. 2009, I-II, s. 56-68. ISSN 0046-1628. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Malá úvaha nad divadlem pro potěšení. In Pulchritudo et Sapientia, Ad honorem Pavel Spunar. Praha: Kabinet pro klasická studia, 2008. s. 118-125, 8 s. ISBN 978-80-254-1863-5. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Od peplu a tógy k civilu. Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav, 2008, roč. 19, č. 4, s. 8-14. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Otrocká komedie pro svobodné Římany. In AFROBRAZILIAN CONFERENCE. 2008. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Theatrical Cast of Athens. Listy filologické, Praha: Academia, 2008, roč. 2008, 1-2, s. 277-8. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Roman Theatres. Listy filologické, Praha: Academia, 2008, roč. 131, 1-2, s. 278-280. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Liber Spectaculorum. Listy filologické, Praha: Academia, 2008, roč. 131, 1-2, s. 282-284. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Reception and its Varieties, Reading, Re-writing and Understanding. Cena Cypriani in the Middle Ages. Bollettino dell Istituto Storico Ceco di Roma, 2008, roč. 2008, Vi, s. 199-203. ISSN 1214-9438. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Fragment Marie o navštívení hrobu Krista Pána Šimona Lomnického z Budče. In Divadlo, náboženství, svět. Sborník pro Jarmilu F. Veltruskou. Praha: Soukromý tisk, 2007. s. 67-77, 11 s. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Alfréd Radok mezi filmem a divadlem. In Alféd Radok mezi filmem a divadlem. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Národní filmový archiv, 2007. s. 214-285, 71 s. Alfréd Radok mezi filmem a divadlem. ISBN 978-80-7331-101-8. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. The Making the National Festival. In Exploring National Identities/Ideologies. 2007. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Volker Schlöndorff a hledání oidipovského mýtu. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Q 10. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 101-114, 14 s. ISBN 978-80-210-4289-6. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Malá zpráva o stavu studia antického divadla na prahu třetího tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 7 s. Sborník prací Filozofické fakulty. ISBN 80-210-3785-7. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Divadlo za časů Nerona a Seneky. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005. 200 s. Světové divadlo. ISBN 80-7008-185-6. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Antické divadlo. Praha: Karolinum, 2005. 383 s. Antické divadlo. ISBN 80-246-1105-8. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Neroniana. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzi. Brno: Filozofická fakulta MU, 2003. s. 113-123, 11 s. ISBN 978-80-210-4289-6. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Nezodpovědný básník v době normalizace. In Publius Ovidius Naso, Umění milovat. Praha: Academia, 2002. s. 9-15, 7 s. Poezie. ISBN 80-200-0961-2. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Encyklopedista a divadlo. In Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVIII. Praha: Oikoumene, 2002. s. 34-47, 14 s. Knihovna středověké tradice VIII. ISBN 80-7298-046-7. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Slovo k Horatiově poetice. In Quintus Horatius Flaccus, De arte poetica - O umění básnickém. Praha: Academia, 2002. s. 60-71, 72-82, 22 s. Poezie. ISBN 80-200-0988-4. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Orchéstra aneb kvadratura kruhu. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filozofická fakulta MU, 2002. s. 63-69, 6 s. ISBN 978-80-210-4289-6. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Komentář k Zeyerovu Janu Maria Plojharovi. In Julius Zeyer, Jan Maria Plojhar. Praha: Lidové noviny, 2001. s. 248-371, 24 s. Česká knižnice. ISBN 80-7106-478-5. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Central European Medea. In Medea in Performance 1500-2000. Oxford: European Humanities Research Centre, 2000. s. 180-190, 11 s. ISBN 1-900755-35-1. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Antigone and its Czech Audience. In SKENIKA. Beiträge zum antiken Theater und seine Rezeption. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschadt, 2000. s. 403-408, 6 s. ISBN 3-534-15038-4. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. A co když je to divadlo? Praha: KLP = Koniash Latin Press + Divadelní ústav, 1998. 163 s. Světové divadlo. ISBN 80-7008-069-8. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Tvar liturgického dramatu. Praha: KLP, 1998. 17 s. Speculum Medii Aevi. Sborník přednášek. ISBN 80-85917-47-5. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. The Translator of Greek Tragedy and Theatre. In He Metafrase tou archaiou Ellenikou dramatos. Athena: Desmi, 1998. s. 97-104. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Dvakrát česky o antických mystériích a rituálech. Divadelní revue, Praha: Vyšehrad, 1998, roč. 9, č. 1, s. 64-65. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Užitečná antologie. Divadelní revue, Praha: KLP, 1998, roč. 9, č. 1, s. 65-66. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Poučení? Nad patnácti českými inscenacemi Euripidovy Médei. Divadelní revue, Praha, 1998, roč. 9, č. 4, s. 11-21. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Je to genialita nebo stařecký úbytek sil? Svět a divadlo, Praha, 1998, roč. 9, č. 4, s. 15-16. ISSN 0862-7258. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Hrát tu hru. Svět a divadlo., Praha: Divadelní ústav, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 113-120. ISSN 0862-7258. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Zeyerovo středověké mystérium. Divadelní revue, Praha: Primus, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 40-43. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Opožděná pohlednice z Florencie aneb jeden z posledních večerů. Svět a divadlo, Praha: Divadelní obec, 1997, roč. 8, č. 2, s. 142-145. ISSN 0862-7258. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Nad Mrázovým překladem Aristotelovy Poetiky. Listy filologické., Praha: Academia, 1996, roč. 119, 1 - 4, s. 173-177. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. DESMU Centrum v Athénách a konference překlad antického řeckého dramatu do všech jazyků světa. Divadelní revue, Praha: Primus, 1996, roč. 7, č. 1, s. 73-75. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Hra o Ctnostech Hildegardy z Bingen. Divadelní revue, Praha: Primus, 1996, roč. 7, č. 3, s. 32-38. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Proč bych měl tančit? (interpretace role chóru v Sofoklově Oidipovi). Souvislosti : revue pro křesťanství a kulturu, Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1996, nemá, č. 1, s. 6-10. ISSN 0862-6928. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Zpráva pro Václava. Revolver revue., Kritická příloha (Supl.), Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1996, roč. 6, č. 1, s. 14. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Řecké divadlo Periklovy doby. In Sofolés, Oidipús vladař. Praha: Národní divadlo, 1996. s. 11-17, 8 s. Programy činohry. ISBN 80-85921-24-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Sofoklova divadelní kariéra: Sofoklés, Oidipús vladař. In Sofoklés, Oidipús vladař. Praha: Národní divadlo, 1996. s. 19-20, 2 s. Programy činohry. ISBN 80-85921-24-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Řecká tragédie, mýtus a Oidipús král: Sofoklés, Oidipús vladař. In Sofoklés, Oidipús vladař. Praha: Národní divadlo, 1996. s. 29-35, 6 s. Programy činohry. ISBN 80-85921-24-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Sofoklés po česku: Sofoklés, Oidipús vladař. In Sofoklés, Oidipús vladař. Praha: Národní divadlo, 1996. s. 44-49, 6 s. Činoherní programy. ISBN 80-85921-24-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva, Jaroslav POKORNÝ a Johana KUDLÁČKOVÁ. Sofoklés, Oidipús král. In Sofoklés, Oidipús vladař. Praha: Národní divadlo, 1996. s. 69-114, 45 s. Činoherní programy. ISBN 80-85921-24-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Divadlo v obrazech. Divadelní revue, Praha: Primus, 1995, roč. 6, č. 2, s. 73-74. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Zpráva o stavu bádání o středověkém divadle. Divadelní revue, Praha: Primus, 1995, roč. 6, č. 3, s. 43-44. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Soupis Stiebitzových překladů antických dramatiků a pokus o rekonstrukci jejich inscenací. Divadelní revue, Praha: Primus, 1994, roč. 5, č. 4, s. 58-60. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Reflexe antiky v díle českých cestovatelů v 19.-20.století. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1994, roč. 117, č. 1, s. 1-16. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Cyprianův smích. Divadelní revue, Praha: Primus, 1994, roč. 5, č. 3, s. 79-86. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Jedno oko nezůstalo suché (Not an eye remained dry). Svět a divadlo, Praha: Divadelní obec, 1994, roč. 5, č. 2, s. 106-111. ISSN 0862-7258. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Ještě bych dodala aneb palinodie příliš nadšeného recenzenta. Svět a divadlo, Praha: Divadelní obec, 1994, roč. 5, č. 2, s. 49-50. ISSN 0862-7258. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. The Oxford Companion to Classical Literature. Eirene : studia Graeca et Latina, Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994, roč. 30, č. 1, s. 195. ISSN 0046-1628. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Cena Cypriani. Praha: Divadelní ústav, 1994. Divadelní revue. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Římské divadlo. In Římské divadlo. Praha: Koniasch Latin Press, 1993. 131 s. Divadlo. ISBN 80-901508-2-9. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Drama in Late Antiquity. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1993, roč. 116, č. 1. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva a Karel HUBKA. Hrotsvita, Abraham. Praha: Primus, 1993. Hry. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Pozdně antické zdroje evropské teorie dramatu. Divadelní revue, Praha: Primus, 1993, roč. 4, č. 4, s. 78. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Euanthius, O dramatu neboli o komedii. Překlad. Praha: Primus, 1993. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Troilus a Kressida. Jeden zážitek z Florencie a jedna vzpomínka z Čech. Svět a divadlo, Praha: Divadelní obec, 1993, roč. 4, č. 2, s. 183-186. ISSN 0862-7258. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Hisperica famina. Souvislosti, 1993, roč. 18, 3-4, s. 114-115. ISSN 0862-6928. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Katastrofický scénář. Divadelní revue, Praha: Primus, 1993, roč. 1993, č. 4, s. 78-80. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Faidra podle Purcarete. Svět a divadlo, Praha: Divadelní obec, 1993, roč. 4, č. 6, s. 144-145. ISSN 0862-7258. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Seneca, Thyestes. Praha: Primus, 1993. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Atellana fabula. Divadelní revue, Praha: Primus, 1993, roč. 3, č. 1, s. 44-47. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Návrat Diogena kynika Léta Páně 1974. Divadelní revue, Praha: Primus, 1993, roč. 3, č. 2, s. 70. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Premiéra nejabsurdnější antické hry. Svět a divadlo, Praha: Divadelní obec, 1993, roč. 3, č. 6, s. 24-27. ISSN 0862-7258. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Řecké divadlo klasické doby. Praha: KLP, 1991. 131 s. Divadlo. ISBN 80-901084-0-7. info

29. 11. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info