Bruno Rossi, PhD

odborný asistent – Katedra počítačových systémů a komunikací


kancelář: A306
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7624
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Bruno Rossi, PhD
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 17. 4. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Experimental Research Towards Software Systems Quality
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The fulltexts of the articles are excluded from the public version of this thesis collection to avoid copyright violation
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (Ústav výpočetní techniky MU)
Členové Prof. Claus Pahl (Free University of Bozen-Bolzano, Italy)
prof. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (MFF UK v Praze)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info