doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

docentka – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.207
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5441
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Markéta Kulhánková, nar. 25. 5. 1976 v Brně
Pracoviště
 • Ústav klasických studií FF MU v Brně
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: doc. v oboru klasická filologie
 • 2008: Ph.D. novořecký jazyk a literatura
 • 2005: Mgr. novořecký jazyk a literatura, klasický řecký jazyk a literatura
 • 2000: Mgr. latinský jazyk a literatura, český jazyk a literatura
Přehled zaměstnání
 • od 2007: ÚKS
Pedagogická činnost
 • novořecká mluvnice, byzantská a raně novořecká literatura, teorie literatury, recepce Byzance v moderní kultuře
Vědeckovýzkumná činnost
 • byzantská literatura, zejména narativní a vernakulární
Akademické stáže a pracovní pobyty
 • červen - srpen 2020: summer fellowhsip v Seeger Hellenic Center, Princeton University - zrušeno kvůli pandemii
 • srpen 2019: výzkumný pobyt na Vídeňské univerzitě (stipendium programu Aktion)
 • květen 2019: výukový pobyt na univerzitě v Aténách (Erasmus)
 • září - prosinec 2017: výzkumný pobyt na Univerzitě Uppsala
 • březen 2017: výukový pobyt na Kyperské univerzitě v Nicosii (Erasmus)
 • červen - srpen 2016: Dumbarton Oaks Research Library, summer fellowship
 • květen 2016: výukový pobyt na Slezské univerzitě v Katowicích (Erasmus)
 • květen 2014: výukový pobyt na univerzitách v Ioannině a Soluni (Erasmus)
 • květen 2011: výukový pobyt na Jagellonské univerzitě v Krakově (Erasmus)
 • leden 2010: výukový pobyt na Univerzitě Bukurešť (Erasmus)
 • březen 2009: výukový pobyt na Komenského univerzitě v Bratislavě (Erasmus)
 • 2007: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Universität Wien, studijní stáž, 5 měsíců
 • 2006: Department of Byzantine Philology and Folkloristic, National University Athens, studijní stáž, 5 měsíců
Projekty
 • 2019-2021: GAČR: Naratologický komentář k byzantskému eposu Digenis Akritis (GA19-05387S)
 • 2018: FRMU: inovace předmětu Řecká literatura středověku a novověku
 • 2017: FRMU: tvorba předmětu Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu
 • 2017: grant děkana FF: Překlad byzantského eposu Digenis Akritis
 • 2012-2014: Raně byzantské narativní texty v zrcadle moderní literární teorie (projekt GAČR P406/12/0196)
 • 2009: Tvorba předmětu Řecká literatura středověku a novověku (projekt FRVŠ 1468/2009 F5/b)
Mimouniverzitní aktivity
 • členka redakční rady časopisu Byzantinoslavica
 • editorka časopisu Neograeca Bohemica
 • členka České společnosti novořeckých studií (2013–2017 předsedkyně)
 • členka Českého národního byzantologického komitétu (od 2016 místopředsedkyně)
 • členka Brněnského naratologického kroužku
 • členka hodnoticího panelu Lingvistika a literární vědy Grantové agentury České republiky (2009–2010)
Přednášky a aktivní účast na konferencích (výběr)
 • září 2021: International Workshop Motifs, Influences, and Narrative Strategies in the Epics of the Meideval East and West, Swedish Research Institute in Istanbul (hlavní organizátorka).
 • prosinec 2020: International Worskhop Storyworlds in Collections, University Cyprus.
 • červenec 2019: 15th Congress of the Fédération internationale des associations d'études classiques and the Classical Association annual conference 2019, London.
 • červenec 2019: International Medieval Congress Leeds.
 • únor 2019: Holiness on the Move. Travelling Saints in Byzantium. An International Workshop, Newcastle upon Tyne.
 • říjen 2018: 6th European Congress of Modern Greek Studies, Lund
 • září 2018: From Homer to Hatzi-Yavrouda – Aspects of oral narration in the Greek tradition, Athens
 • září 2018: Byzantium and the Modern Imagination, Brno (co-organizer)
 • listopad 2017: God, the Saint and the text: Hagiographical studies as an interdisciplinary field. Hagiography workshop, Oslo.
 • září 2017: The 5th International Conference of the European Narratology Network: Narrative and Narratology: Metamorphosing the Structures. Prague.
 • duben 2017: "Duši těší prodlévat ve starých příbězích" - přednáška pro Brněnský naratologický kroužek
 • říjen 2016: To see, to report, to persuade: Narrative and verisimilitude in Byzantium, Uppsala University
 • srpen 2016: 23rd International Congress of Byzantine Studies Belgrade 2016
 • únor 2016: Holy Hero(in)es. Literary Constructions of Heroism in Late Antique and Early Medieval Hagiography.International conference at Ghent University (Belgium)
 • listopad 2014: mezinárodní workshop Diegesis in Greek Literature of Late Antqiuty and Early Middle Ages (organizátorka)
 • říjen 2014: mezinárodní konference Miracles and Wonders in Antiquity and Byzantium, Nicosia, Kypr
 • srpen 2014: seminář antické literatury a kultury, Delfy, Řecko
 • listopad 2012: konference Neograeca Medii Aevi VII, Iraklio, Řecko
 • červen 2011: konference Urbanitas und asteiotes. Kulturelle Ausdrucksformen von Status (10.-15. Jh.), Münster
Vybrané publikace
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. "For Old Men Too Can Play, Albeit More Wisely So". The Game of Discourses in the Ptochoprodromika. In Przemyslaw Marciniak - Ingela Nilsson. Satire in the Middle Byzantine Period. The Golden Age of Laughter? Leiden: Brill, 2021. s. 304-323. Explorations in Medieval Culture, vol. 12. ISBN 978-90-04-43438-7. doi:10.1163/9789004442566_016. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Narrative coherence in Digenes Akrites (G). Byzantine and Modern Greek Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, roč. 45, č. 2, s. 184-198. ISSN 0307-0131. doi:10.1017/byz.2021.14. URL info
 • CIKÁN, Ondřej a Markéta KULHÁNKOVÁ. Die Welt des Digenes Akrites : Zu den Eigennamen in der Grottaferrata-Version unter Berücksichtigung historischer Schichten und literarischer Assoziationsmöglichkeiten. Byzantinoslavica : sborník pro studium byzantsko-slovanských vztahů. Euroslavica, 2020, roč. 78, 1-2, s. 240-261. ISSN 0007-7712. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta a Uffe HOLMSGAARD ERIKSEN. Byzantinistik / Byzantine Studies. In Eva von Contzen - Stephan Tilg. Handbuch Historische Narratologie. Stuttgart: J. B. Metzler, 2019. s. 307-309. ISBN 978-3-476-04714-4. doi:10.1007/978-3-476-04714-4_30. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. "Oi eikones sta ktiria kai oi mnimes stis kardies" : treis opseis tis eikonomachikis epochis sti neoelliniki afigimatiki logotechnia. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, z. s., 2019, roč. 19, č. 1, s. 9-23. ISSN 1803-6414. Digitální knihovna FF MU info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta a Ondřej CIKÁN. Digenis Akritis : Byzantský epos o Dvojrodém Hraničáři. 1. vyd. Červený Kostelec: Mervart, Pavel, 2018. 214 s. Byzantská knihovna, sv. 5. ISBN 978-80-7465-342-1. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Scenic narration in the Daniel Sketiotes Dossier of spiritually beneficial tales. Scandinavian Journal for Byzantine and Modern Greek Studies. 2017, roč. 3, č. 1, s. 61-79. ISSN 2002-0007. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta a Ondřej CIKÁN. K novému českému překladu byzantské epické básně Digenis Akritis. Neograeca Bohemica. Česká společnost novořeckých studií o.s., 2017, roč. 17, č. 2017, s. 63-85. ISSN 1803-6414. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta a Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 138 s. ISBN 978-80-210-7840-6. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Das gottgefällige Abenteuer. Eine narratologische Analyse der byzantinischen erbaulichen Erzählungen. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 170 s. Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; band 31. ISBN 978-80-7465-175-5. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Zwischen Wüste und Welt: die Konstruktion des Raumes in den byzantinischen erbaulichen Erzählungen. Byzantinische Zeitschrift. München: De Gruyter, 2015, roč. 108, č. 2, s. 715-733. ISSN 0007-7704. doi:10.1515/bz-2015-0020. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy : byzantská vyprávění prospěšná pro duši. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 181 s. Byzantská knihovna ; sv. 3. ISBN 978-80-7465-094-9. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. To amyalo jiras sti vyzantini kai proimi neoelliniki logotechnia. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2014, roč. 14, č. 1, s. 41-49. ISSN 1803-6414. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Der bestrafte Mönch. Ein erster Einblick in die Analyse der Erzähltechnik in den byzantinischen erbaulichen Diegeseis. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2014, roč. 64, č. 1, s. 139-153. ISSN 0378-8660. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Karagiozis mezi osmanskou mahallou a řeckým předměstím. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2012, roč. 23, č. 1, s. 46-59. ISSN 0862-5409. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Das Eindringen der Volkssprache in die byzantinische Literatur als eines der Elemente der asteiotes. Frühmittelalterliche Studien : Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 2012, roč. 45, č. 1, s. 233-243. ISSN 0071-9706. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. K čertu ať táhne studium. Výbor z byzantské žebravé poezie. 1. vyd. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2011. 144 s. Byzantská knihovna, sv. 1. ISBN 978-80-87378-69-4. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Figuren und Wortspiele in den byzantinischen Bettelgedichten und die Frage der Autorschaft. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 29-39. ISSN 1803-7402. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Byzantinische Betteldichtung. Verbindung des Klassischen mit dem Volkstümlichen. In A. Rhoby - E. Schiffer. Imitatio - aemulatio - variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010. s. 175-180. ISBN 978-3-7001-6825-6. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Vaganten in Byzanz, Prodromoi im Westen. Parallelektüre von byzantinischer und lateinischer Betteldichtung des 12. Jahrhunderts. Byzantinoslavica. Praha: Euroslavica, 2010, roč. 68, 1-2, s. 241-256. ISSN 0007-7712. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta a Kateřina LOUDOVÁ. Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host, 2009. 341 s. ISBN 978-80-7294-320-3. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Ich bin auch eines schicken Mantels wert. Zum Manteltopos in der griechischen Dichtung, in: Markéta Kulhánková - Kateřina Loudová, Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host, 2009. s. 191–200. ISBN 978-80-7294-320-3. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Parallelen zur antiken Literatur in der byzantinischen Betteldichtung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, č. 1, s. 81-95. ISSN 1211-6335. info

9. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info