Florin Leonte, PhD

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Florin Leonte, PhD
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení Klasická filologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 21. 12. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Ethos, Logos, and Perspective: Studies in Late Byzantine Encomiastic Rhetoric
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Práce je přijata k publikování.
Oponenti habilitační práce Assoc. Prof. Aglae Pizzone (Univerzita jižního Dánska)
Prof. Dr. Michael Grünbart (Univerzita v Münsteru)
Alexander Riehle, Ph.D. (Harvardská univerzita)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 5. 2022
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Przemyslaw Tadeusz Marciniak, PhD, DLitt (Slezská univerzita v Katovicích)
Prof. Margaret Mullett (Královská univerzita v Belfastu)
doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info