prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

profesor – Katedra politologie


kancelář: 4.69
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4090
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 9. 2003
Datum ukončení řízení 1. 3. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Ruské politické strany. Ruské politické stranictví, jeho ideologie a doktríny
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (UK Praha - Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Dr. hab. Leszek Zasztowt (Polská akademie věd, Varšavská univerzita, Polsko)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 1. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. et PaedDr. Pavel Marek, Dr. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (UK Praha - Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií)
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h.c. (UK Praha - Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 1. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 12. 2010
Datum ukončení řízení 1. 2. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 3. 2011
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. Miloš Havelka, CSc. (FHS UK Praha)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
prof. Dr. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagiellonski, Krakow)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 4. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 5. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info