doc. PhDr. Radana Jesenická, Ph.D.

odborná asistentka – Oddělení podpory zdraví


kancelář: bud. E34/226
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3585
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra podpory zdraví FSpS MU
  Univerzitní kampus Kamenice 5
  62500 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 - Univerzita Karlova v Praze - rigorózní zkouška
  2011 - Univerzita Palackého v Olomouci - doktorské studium kinantropologie
  2007 - Univerzita Palackého v Olomouci - navazující magisterské studium fyzioterapie
  2002 - Ostravská Univerzita - léčebná rehabilitace a fyzioterapie, bakalář
  1998 - Střední a vyšší zdravotnická škola v Ostravě - diplomovaný fyzioterapeut
  1995 - Střední zdravotnická škola v Karviné - zdravotní sestra
  Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu do 3.11.2021
 • Fyzioterapie funkce (Mgr.Jan Maryška)
  2009 - Funkční tape, 2008 - Pohyb a stabilita, 2008 - Forma-funkce-facilitace
 • Měkké techniky a mobilizace
  2007 - Diagnostika a terapie funkčních poruch (MUDr. Jiří Poděbradský)
  2006 - Diagnostika a terapie funkčních poruch (PhDr. Miroslav Dobeš)
  2005 - Manuální terapie podle Mojžíšové (PaedDr. Pavel Švejcar)
 • Neurofyziologie
  2019 - Vestibulární rehabilitace (Doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.)
  2018 - Dynamická neuromuskulární stabilizace v pediatrii (PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.)
  2013 - Bobath info (MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA)
  2011-2013 - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře A,B,C,D (doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.)
  2012 - Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (RL-Corpus)
  2010 - Dynamická neuromuskulární stabilizace – informativní kurz (doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.)
  2008 - Význam opěrné funkce horní končetiny v terapii ramenního kloubu (Jarmila Čápová)
  2006 - Vojtova reflexní lokomoce „A“ – informativní kurz (RL-Corpus)
  2006 - Metoda Brunkow - informační kurz (PhDr. Ingrid Špringrová, Ph.D.)
 • Specifické
  2020 - Interakce farmakoterapie a fyzioterapie (MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D.)
  2014 - TRX Suspension Training Course L1, TRX Sports Medicine Suspension Training Course L2
  2011 - Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy (PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.)
  2010 - Podiatrie pro fyzioterapeuty (MUDr. Miroslav Havrda, DiP)
  2010 - Taping (Mgr. Tereza Dvořáková, Ph.D.)
  2008 - Klinické nástrahy (prof. Karel Lewit)
  2006 - Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů (PaedDr. Pavel Švejcar)
 • Zájmové kurzy
  2009 - Výživový poradce a sportovní dietolog – rekvalifikační kurz (MVDr. Ing. Miloslav Valenta)
  2001 - Instruktor fit-centra II. třídy (PROSPORT), Provoz solárií (PROSPORT)
 • Alternativní metody
  2015 - Studium tradiční čínské medicíny - probíhající
  2015 - Originální Bach-květy
  2012 - Akupunktura a EAV (Lipová-lázně)
  2011 - Homeopatie, II. cyklus (CEDH)
  2010 - Homeopatie při aktivní a pasivní rehabilitaci (MUDr. Ilona Ludvíková)
  2005 - Homeopatie, I. cyklus (CEDH)
Přehled zaměstnání
 • 2013 dosud - MU FSpS, Katedra podpory zdraví, odborný asistent
 • 2012 dosud Rehabilitace Lipová-lázně - fyzioterapeut
 • 2007-2013 Lázně Dolní Lipová – vedoucí zdravotního provozu, fyzioterapeut
 • 2007 Ostravská Univerzita – externí pedagog
 • 2006 dosud REHEX-EDU, v.o.s. – vzdělávání ve fyzioterapii
 • 2006-2007 R.R.R. centrum, Olomouc
 • 2005-2007 OSVČ, fyzioterapeut, Ostrava
 • 2002-2005 Nestátní zdravotnické zařízení DPM Ostrava, fyzioterapeut
 • 2002-2006 Městská nemocnice v Ostravě, fyzioterapeut
 • 1999-2000 Fitness centrum Havířov, odborný zástupce
 • 1998-1999 Městská nemocnice v Ostravě, fyzioterapeut
 • 1998 Nemocnice s poliklinikou v Havířově, fyzioterapeut
Pedagogická činnost
 • Od 2017 Ústav porodní asistence, Univerzita Palackého v Olomouci - fyzioterapie v porodní asistenci - externí výuka
 • 2013 - 2017: FSpS MU, Katedra podpory zdraví, odborná asistenka: Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému III, Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému III
 • 2007: Ostravská Univerzita, Katedra fyzioterapie, externí pedagog: Základy technik kinezioterapie v praxi
 • 2006 - vzdělávání fyzioterapeutů a lékařů v problematice funkčních poruch pohybového systému - organizace a výuka certifikovaných kurzů
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekt COPAT (Childhood Obesity Prevalence And Treatment) - sběr dat a aplikace vybraných léčebných metod u pacientů, 2010
 • Interní rozvojový projekt ZDRAWEB - zdravotně informační web, 2017
Mimouniverzitní aktivity
 • Rehabilitace Lipová-lázně - fyzioterapie se zaměřením na léčbu pohybového systému v dětském věku
 • Certifikovaný kurz - Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - měkké a mobilizační techniky - garant a lektor praktické výuky
Vybrané publikace
 • PODĚBRADSKÁ, Radana, Miroslav JANURA, Jaroslav PRŮCHA, Martin NEVRLÝ, Milan ELFMARK a Eduard MINKS. Effect of vacuum-compression therapy for carpal tunnel syndrome as a part of physiotherapy - pilot study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 82, č. 3, s. 345-348. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019345. URL info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana, Eduard MINKS, Jaroslav HAVELKA a Miroslav JANURA. Perinatální paréza brachiálního plexu na podkladě avulze, řešená konzervativně. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Ambit Media, a.s., 2019, roč. 82, č. 5, s. 569-570. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019569. URL info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana, Katarína BANIARIOVÁ, Oliver PEKNÍK, Tomáš VESPALEC a Miroslav JANURA. Využití chůze jako pohybové intervence v praxi. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH, 2019, roč. 56, č. 3, s. 222-229. ISSN 0375-0922. URL info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana a Lucie MACHOVÁ. Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - měkké a mobilizační techniky. Lipová-lázně: REHEX-EDU, 2018. 80 s. 1.vyd. ISBN 978-80-906923-0-5. info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana a Michaela ŠARMÍROVÁ. Fyzioterapie pro porodní asistentky. 1. vyd. Lipová-lázně: REHEX-EDU, 2018. 45 s. Učebnice. ISBN 978-80-906923-1-2. info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana a Lucie MACHOVÁ. Syndrom karpálního tunelu v kontextu funkčních poruch pohybového systému. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Ambit Media, a.s., 2018, roč. 81, č. 2, s. 174-179. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018174. Webové stránky časopisu info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana. The aspects of foot defect therapy in childhood. In 11th International Conference on Kinanthropology. 2018. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana, Michaela ŠARMÍROVÁ a martin PROCHÁZKA. Funkční poruchy pohybového systému v těhotenství. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 83, č. 2, s. 138-144. ISSN 1210-7832. info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana. Komplexní kineziologický rozbor. Funkční poruchy pohybového systému. 2018. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2018. 176 s. 1. vydání. ISBN 978-80-271-0874-9. info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana, Jan CALTA, Jan DEBRE a Lucie VIDLÁKOVÁ. Karpální nestabilita. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Mladá fronta a.s., 2017, roč. 24, č. 2, s. 69-75. ISSN 1211-2658. Webové stránky časopisu info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Lucie MACHOVÁ a Robert VYSOKÝ. Nejčastěji indikované metody fyzikální terapie u funkčních poruch pohybového systému. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2017, roč. 54, č. 3, s. 199-204. ISSN 0375-0922. info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana a Michaela ŠARMÍROVÁ. Funkční poruchy pohybového systému. Praktický lékař. Praha: Mladá fronta a.s., 2017, roč. 97, č. 5, s. 198-201. ISSN 0032-6739. Webové stránky časopisu info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana. ORTOREHA, Speciální sekce 11th Conference of Kinantropology, "Sport and Quality of Life", Ortopedické a rehabilitační postupy při léčbě onemocnění hlezenního kloubu a nohy. 2017. Webové stránky konference na stránkách pořadatele info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana. Hochinduktive Magnetfeldtherapie. Adwendung in der Praxis. Unsere Erfahrung. In 1. Internationale Konferenz zum Thema: Aktuelle Trends der Hochleistungsmagnetfeldtherapie. 2017. info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana, Jiří PODĚBRADSKÝ a Josef URBAN. Benefity a úskalí kombinované terapie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 24, č. 4, s. 214-217. ISSN 1211-2658. info
 • PSOTKA, Libor a Radana PODĚBRADSKÁ. Ponseti method of treatment of clubfoot (congenital talipes equinovarus) Vojta therapy as a part of treatment. In 11th International Conference on Kinanthropology. 2017. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana, Pavel STEJSKAL, Daniel SCHWARZ a Jiří PODĚBRADSKÝ. Physical activity as a part of overweight and obesity treatment. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2011, vol.41, č. 4, s. 17-27. ISSN 1212-1185. doi:10.5507/ag.2011.022. Webové stránky časopisu info
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Klinická studie vysokoindukčního elektromagnetického stimulátoru Salus TALENT. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Mladá fronta a.s., 2010, roč.17, č. 3, s. 95-100. ISSN 1211-2658. Webové stránky pro lékaře info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana, Pavel STEJSKAL a Daniel SCHWARZ. Spektrální analýza variability srdeční frekvence jako pomocný faktor hodnocení úspěšnosti komplexní intervence v léčbě obezity. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Paido – nakladatelství, s.r.o., 2010. s. 240-243. ISSN 1210-5481. Webové stránky časopisu info
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie - manuál a algoritmy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 218 s. ISBN 978-80-247-2899-5. Webové stránky nakladatelství info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana a Jiří PODĚBRADSKÝ. Rehabilitační omladina III. 2008. info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana. Fyzioterapie a medicína založená na důkazech. In Rehabilitační omladina III. 2008. info
 • PODĚBRADSKÁ, Radana. Syndrom karpálního tunelu. In Komplexní funkční přístup k terapii "ruky" z pohledu fyzioterapeuta a ergoterapeuta. 2007. info
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Rehabilitace osob vyššího (třetího) věku: specifika, odlišnosti a problémy. In Aktuality ve fyzioterapii 2006. 2006. info

16. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info