JUDr. Pavol Kádek, PhD.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Pavol Kádek
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě
Obor řízení Trestní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení habilitační komise doporučila zastavit řízení
Datum zahájení řízení 18. 12. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Na habilitační práci se vztahuje licence vydavatelství Key Publishing Ltd.
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 11. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info