JUDr. Pavol Kádek, PhD.


E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Fakulta Právnická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Pavol Kádek
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě
Obor habilitace Trestní právo
Habilitační práce (veřejná část) Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Na habilitační práci se vztahuje licence vydavatelství Key Publishing Ltd.
Datum zahájení 18. 12. 2017
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (Právnická fakulta)
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zahájeno
Datum ukončení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info