JUDr. Pavol Kádek, PhD.


E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Fakulta Právnická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Pavol Kádek
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě
Obor habilitace Trestní právo
Habilitační práce (veřejná část) Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Na habilitační práci se vztahuje licence vydavatelství Key Publishing Ltd.
Posudek oponenta Posudek Oponenta
Datum zahájení 18. 12. 2017
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)
Oponenti doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum ukončení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info