doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D.

docent – Ústav chemických léčiv


korespondenční adresa:
Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno

telefon: 541 562 940
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 7. 2003
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Frakcionace tokem v poli (Field-Flow Fractionation) a kapilární elektroforóza: Analytické separační techniky v kapalné fázi
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Zdeněk Deyl, DrSc. (FÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. (CHF VUT Brno)
doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. (ÚACH AV ČR Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 4. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. (VUT Brno - Chemická fakulta)
prof. Ing. Karel Volka, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 4. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info