doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.


e‑mail:
Výuka