doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MgA. Jana Frostová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Hudební výchova
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 1. 2012
Datum ukončení řízení 1. 6. 2012
Habilitační práce (veřejná část) FROSTOVÁ, J. Péče o hlasovou kondici učitelů. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010, 198 s. ISBN 978-80-210-5355-7.
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. (UK - Lékařská fakulta v Hradci Králové)
doc. PaedDr. Daniela Mandysová (ZČU - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Vladimír Richter (MU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 3. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. Michal Košut, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jindřiška Bártová (JAMU - Hudební fakulta)
doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD. (Prešovská univerzita - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Karel Hegner (JAMU - Divadelní fakulta)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 4. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info