prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta ZČU Plzeň, Nejvyšší soud ČR Brno
Obor řízení Trestní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 3. 4. 2001
Datum ukončení řízení 1. 1. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. (Právnická fakulta UKo Bratislava)
JUDr. Stanislav Rizman (Nejvyšší soud ČR Brno)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 12. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. (Právnická fakulta UKo Bratislava)
Členové doc. JUDr. Vladimír Čečot, CSc. (Právnická fakulta UKo Bratislava)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (MU - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info