doc. Mouzhi Ge, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mouzhi Ge, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 11. 2017
Datum ukončení řízení 1. 3. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Data Quality Management for Recommender Systems
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The copyrights of the published papers used in the habilitation thesis belong to the publisher such as Elsevier, ACM or Springer.
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Přemysl Brada, M.Sc., Ph.D. (FAV ZČU v Plzni)
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (Faculty of Informatics and Information Technologies Slovak University of Technology, Slovak Republic)
Dr. Alan Said (University of Skövde, Sweden)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 5. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. (FIT ČVUT v Praze)
Členové prof. Ing. Mária Bieliková, Ph.D. (FIIT STU v Bratislavě)
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info