prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

Přednosta kliniky – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Telefon: 532 23 3847, 3801
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita v Brně-Lékařská fakulta
Obor habilitace Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Habilitační práce (veřejná část) Současné možnosti použití řízené hypotermie jako neuroprotektivní metody v neurochirurgii a neurotraumatologii
Datum zahájení 24. 3. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Ivan Chytra,CSc. (UK- Lékařská fakulta Plzeň)
doc.MUDr.Jiří Náhlovský, CSc. (UK- Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc.MUDr.Jiří Bonaventura,CSc. (Nemocnice Nové Město na Mor.)
Oponenti prof.MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
doc.MUDr.Jiří Náhlovský,CSc. (Lékařská fakulta UK Hradec Králové)
doc.MUDr.Jan Pachl, CSc. (3. Lékařská fakulta UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 4. 2005
Datum zasedání VR fakulty 19. 5. 2005
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 1. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Datum zahájení 16. 10. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. (UK Praha - 3. lékařská fakulta)
doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. (UK Hradec Králové, Lékařská fakulta)
doc. MUdr. Stříteský Martin, CSc. (UK Praha - 1.lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 2. 2009
Datum zasedání VR fakulty 19. 2. 2009
Datum zasedání VR MU 10. 3. 2009
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 18. 9. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info