prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


telefon: 532 23 3847, 3801
e‑mail:
Školitel

Obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

školitel doktorských studentů
Michal Frelich téma: Podání dexametasonu v indikaci profylaxe PONV u dětí ve věku 3-15 let podstupující elektivní ORL výkony adenotomie a tonsillektomie v celkové anestezii. Rizika a vedlejší účinky této léčby.
Ondřej Hrdý téma: Kontinuální vs. intermitentní způsob podávání enterální výživy u kriticky nemocných pacientů, efekt na rychlost dosažení energetického a proteinového cíle, toleranci a výskyt komplikací
Jozef Klučka téma: Zajištění dýchacích cest u pediatrického pacienta
Petr Štourač absolvent 2012, téma: Možnosti anestezie a analgezie v peripartálním období
Kamil Vrbica téma: Vliv v přednemocniční péči podaného fibrinogenu na incidenci traumatem indukované koagulopatie. Prospektivní observační studie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info