MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.

přednosta kliniky – Interní gastroenterologická klinika


telefon: 532 23 3508
e‑mail:
Projekty