Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení dr. Phuoc Tai Nguyen, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 15. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Boundary value problems for nonlinear elliptic equations with a Hardy potential
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU v Plzni)
Prof. Louis Dupaigne (Université Claude Bernard Lyon 1)
Prof. Yehuda Pinchover (Technion, Haifa)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc. (Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko)
Členové prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (Matematický ústav, AVČR)
Prof. Philippe Souplet (Universite Sorbonne Paris Nord)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info