Ludovica Radif, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ludovica Radif, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obor řízení Klasická filologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 19. 7. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Rinuccio Aretino, Penia
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. Dr. Wilken Engelbrecht (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. (Ostravská univerzita)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info