prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

Přednosta kliniky – Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie


Telefon: 532 23 3004
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor jmenování Chirurgie
Datum zahájení 23. 5. 2002
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Radana Königová, CSc. (KU - 3.Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. (KU - Lékařská fakulta Bratislava)
prof. MUDr. Michael Dlouhý, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU 18. 3. 2003
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 10. 11. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info