doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení UK - Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 9. 2018
Datum ukončení řízení 1. 3. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Habilitační práce byla předložena ve formě tiskem vydané monografie, která byla publikována Vydavatelstvím PdF UK v Praze. Práva pro další zveřejnění nejsou udělena.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. (UMB - Pedagogická fakulta (Slovensko))
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. (UTB - Fakulta humanitních studií)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Pedagogická fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 1. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (UMB - Pedagogická fakulta (Slovensko))
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (UK - Filozofická fakulta)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 1. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info