PharmDr. Adela Jakúbková


telefon: 532 23 4615
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské anesteziologie a resuscitaceLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná pracovnice
telefon 532 23 4615
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 241922
Interní informace Inet MU IS MU