Alessandro Marini, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Alessandro Marini, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obor řízení Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum zahájení řízení 29. 1. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Bertolucci, il cinema, la letteratura. Il caso Prima della rivoluzione
Oponenti habilitační práce Prof. Roberto Gigliucci (Univerzita Řím)
Prof. Francesco Pitassio (Univerzita Udine)
Prof. Tomaso Subini (Univerzita Milano)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Margita Havlíčková (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. (Akademie múzických umění v Praze)
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (Univerzita Karlova)
prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info