PhDr. Martin Musílek, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Národní galerie v Praze
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 4. 6. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Hertvíkové z Rušinova - východočeská šlechta ve víru husitských bouří
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The publication submitted as a habilitation thesis was published by Nakladatelství Lidové noviny, which owns all copyrights.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Akademie věd ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 2. 2022
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. dr hab. Beata Możejko (Univerzita v Gdaňsku)
doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Národní muzeum v Praze)
doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D. (Univerzita Karlova)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info