prof. Alexander Lomtatidze, DrSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Alexander Lomtatidze, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 9. 2001
Datum ukončení řízení 1. 11. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Some Two-Point Boundary Value Problems for Second Order Functional Differential Equations
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (MÚ AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 10. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. František Neuman, DrSc. (MÚ AV ČR Brno)
prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (VUT Brno - FEI)
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
prof.RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU Plzeň - FAV)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 10. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info