Mgr. Mária Bačíková, PhD.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Mária Bačíková, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita P. J. Šafárika v Košicích
Obor řízení Psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum zahájení řízení 21. 2. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Family as a context for healthy and risky development in adolescence
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Studies are articles published in SSCI journals.
Oponenti habilitační práce prof. Mgr. Peter Halama, PhD. (Slovenská akademie věd)
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (Univerzita Karlova)
doc. Mgr. Peter Babinčák, PhD. (Prešovská univerzita v Prešově)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 11. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě)
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info