RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Moravská vysoká škola Olomouc
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 27. 7. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Boundary value problems for second-order differential inclusions on compact and non-compact intervals in the Euclidean and abstract spaces
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha)
prof. Valeri Obukhovskii (Voronezh State Pedagogical University, Russia)
doc. Irene Benedetti (University of Perugia, Italy)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 1. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (VUT Brno - FEI)
doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. (PřF UP Olomouc)
Prof. Cristina Marcelli (Universita Politecnica delle Marche)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info