Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 31. 7. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Tristan-Romane: Zur spätmittelalterlichen Rezeption von Gottfrieds Tristan in den böhmischen Ländern
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Václav Cejpek (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (Janáčkova akademie múzických umění)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info