Ing. Jiří Orava, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Jiří Orava, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Obor řízení Fyzika kondenzovaných látek
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 4. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) What Drives the Lability of Glass-Forming Liquids to Crystallize? Applications in Electronic, Structural and Optical Materials
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Habilitační práce obsahuje kopie publikovaných článků a kapitoly knih, k nimž nebyla získána autorská práva od vydavatelů. Veřejná verze habilitační práce proto obsahuje jen abstrakty prací, které nejsou omezeny autorskými právy vydavatelů.
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Univerzita Pardubice)
Prof. Richard Curry (University of Manchester, UK)
Prof. Bart Kooi (University of Groningen, Nizozemsko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 11. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR)
prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc. (Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)
Prof. Safa Kasap (University of Saskatchewan, Kanada)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info