doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.


Kancelář: pav. 03/02016
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7055
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Geologické vědy
Habilitační práce (veřejná část) Epigenetické typy hydrotermální mineralizace v sedimentech devonu a karbonu namurského synklinoria a moravskoslezského paleozoika
Datum zahájení 31.8.2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc. (PřF UK Praha)
doc. Ing. Radomír Grygar, CSc. (Hornicko-geologická fakulta,VŠB-TU Ostrava)
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. (PřF UP Olomouc)
Oponenti doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Martin Chovan, CSc. (PřF UKo Bratislava)
prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. (Praha)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 21.3.2001 14:00
Datum zasedání VR fakulty 21.3.2001
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 5.4.2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info