doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.


Kancelář: pav. 03/02016
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7055
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Geologické vědy
Habilitační práce (veřejná část) Epigenetické typy hydrotermální mineralizace v sedimentech devonu a karbonu namurského synklinoria a moravskoslezského paleozoika
Datum zahájení 31. 8. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc. (PřF UK Praha)
doc. Ing. Radomír Grygar, CSc. (Hornicko-geologická fakulta,VŠB-TU Ostrava)
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. (PřF UP Olomouc)
Oponenti doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Martin Chovan, CSc. (PřF UKo Bratislava)
prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. (Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 3. 2001
Datum zasedání VR fakulty 21. 3. 2001
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 5. 4. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info