prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

profesor – RECETOX


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/328
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5967
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Botanický ústav Av ČR, Květná 8, 603 65 Brno
Obor řízení Hydrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 3. 2000
Datum ukončení řízení 15. 12. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Vývoj detekčních systémů pro toxikologii vodních ekosystémů
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. (BI JČU České Budějovice)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 11. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. František Kubíček, CSc. ()
Členové doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Ing. Josef Elster, CSc. (Biologická fakulta JČU České Budějovice)
doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc.- (VŠCHT Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 10. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info