prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.


telefon: 532 23 2692, 3254
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Interní gastroenterologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky pro Ph.D.

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Interní gastroenterologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
telefon 532 23 2692, 3254, 547 193 387
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2501
Interní informace Portál MU IS MU