prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.


telefon: 532 23 2692, 3254
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 26. 10. 2000
Datum ukončení řízení 1. 10. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 12. 2000
Složení komise
Předseda prof.MUDr. Miroslav Penka,CSc. (MU - Lékařská fakulta v Brně)
Členové prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Petr Hůlek,CSc. (UK Hradec Králové - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 12. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 27. 2. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info