prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 5. 2. 2003
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 1. 2004
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta)
Členové doc. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta)
JUDr. Jiří Spáčil, CSc. (Nejvyšší soud ČR)
JUDr. Rostislav Záleský (Ústředí mezinárodní ochrany mládeže)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 1. 2004
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 17. 2. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info