prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Proděkanka pro výuku v preklinických oborech Lékařské fakulty


Kancelář: bud. A18/308
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4525
E‑mail:
Školitel

Obor: Fyziologie a patologická fyziologie

školitel doktorských studentů
Vendula Bartáková absolvent 2017, téma: Vybrané patofyziologické aspekty poruch glukózové tolerance v těhotenství a po porodu
Veronika Dvořáková absolvent 2014, téma: Molekulární mechanismy gluko- a lipotoxicity u diabetu: role v patogenezi diabetických komplikací
Katarína Chalásová absolvent 2017, téma: Funkční analýza genetických variant v genech asociovaných s rozvojem glykotoxického poškození
Lukáš Pácal absolvent 2008, téma: Genetická variabilita v genech určujících intenzitu oxidačního stresu jako potenciálně významný faktor progrese vybraných chronických onemocnění

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info