prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

přednosta kliniky – Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
přednosta katedry – Katedra fyzioterapie a rehabilitace


telefon: 543 182 986
e‑mail: