prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav chemiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Emeritní profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2548
Interní informace Inet MU IS MU