doc. RNDr. Václav Račanský, CSc.


e‑mail:
Školitel

Obor: Informatika

Obor: Matematická informatika

Obor: Počítačové systémy a technologie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech