prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.


Kancelář: bud. A29/424
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Školitel

Obor: Ekologie

školitel doktorských studentů
Renata Biela absolvent 1999, téma: Analýzy vývoje kvality vody ve vodní nádrži Kníníčky
Luděk Bláha absolvent 1999, téma: Toxiny sinic vodního květu
Pavel Čupr absolvent 1999, téma: Screeningové testy toxicity a genotoxicity na prokaryotických mikroorganismech při hodnocení environmentálních rizik
Petr Hekera absolvent 1999, téma: Vliv antropogenní činnosti na chemizmus řeky Moravy (v oblasti CHKO Litovelské Pomoraví)
Pavel Kořínek absolvent 1999, téma: Osud vybraných chlorovaných uhlovodíků v soustavě voda-sediment-půda
Michal Škoda absolvent 1999, téma: Bioindikace vlivu stresu na půdní mikrobiální společenstva

Obor: Chemie životního prostředí

školitel doktorských studentů
Alena Ansorgová absolvent 2003, téma: Nové typy organických polutantů v životním prostředí
Jitka Bezchlebová absolvent 2007, téma: Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci
Michal Bittner absolvent 2007, téma: Ekotoxikologické aspekty huminových látek
Jitka Černohlávková absolvent 2009, téma: Effects of selected environmental pollutants on soil microbial community in laboratory and field studies
Alice Dvorská absolvent 2008, téma: Methods to evaluate the distribution of organic pollutants in the environment
Kamila Dvořáková absolvent 2000, téma: Application of Gas Chromatography and Mass Spectrometry for Study of Kinetics of Dehalogenation Reactions
Andrea Fořtová absolvent 2002, téma: Detoxification of halogenated aliphatic compounds by Mycobacteria
Klára Hilscherová absolvent 2000, téma: Fate and effects of hydrophobic organic contaminants in aquatic ecosystem
Jakub Hofman absolvent 2003, téma: Research of the soil microorganisms at the biomass-, process-, and community - levels
Kateřina Chramostová absolvent 2003, téma: Mechanismy negenotoxické karcinogeneze a jejich sledování na vybraných boněčných modelech in vitro
Jaroslav Janošek absolvent 2006, téma: In vitro toxikologie nových xenobiotik - role jaderných receptorů
Jana Klánová absolvent 2004, téma: PHOTOCHEMICAL TRANSFORMATIONS OF MONOCHLOROPHENOLS IN WATER ICE MATRIX
Klára Kobetičová absolvent 2011, téma: Efekty a rizika kontaminantů pro roupice v půdním prostředí
Jiří Komprda absolvent 2011, téma: Modelování environmentální distribuce persistentních polutantů
Jana Koptíková absolvent 2000, téma: Vliv fluorantenu na růst rostlin bobu, kukuřice a slunečnice
Petra Kosubová absolvent 2004, téma: Chirální látky v životním prostředí - studium toxafenu
Pavel Krčmář absolvent 1999, téma: Ligninolytic enzymes of the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium and its potential to degrade polychlorinated biphenyls
Zuzana Paschová absolvent 2000, téma: Vývoj metodiky pro rutinní stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v půdách
Petr Pavliš absolvent 2008, téma: Interaktivní softwarové nástroje pro hodnocení vlivů stresorů v monitoringu životního prostředí
Zbyněk Prokop absolvent 2001, téma: Bioavailability of Soil and Sediment Contaminants
Petra Přibylová absolvent 2005, téma: Stanovení chlorovaných parafinů v životním prostředí České republiky
Petra Růžičková absolvent 2007, téma: Experimentální studium enviromentálních procesů
Marie Skybová absolvent 2007, téma: Studium transportu a transformací troposférických polutantů
Ivana Sochová absolvent 2007, téma: Využití hlístie (Nematoda) pro výzkum efektů POPs na receptory v půdním prostředí
Michal Škarek absolvent 2007, téma: Hodnocení genotoxického potenciálu a rizik látek vázaných na suspendované částice v ovzduší
Roman Šmíd absolvent 2006, téma: Informační a datová základna pro hodnocení ekologických rizik
Helena Zahradníčková absolvent 2007, téma: Vývoj analytických metod pro výzkum biologicky aktivních látek. Nové metody pro chirální analýzu aminokyselin
Eva Zubrová absolvent 2003, téma: Response of Plant to Fluoranthene in Environment
Konzultant doktorských studentů
Miroslav Brumovský absolvent 2017, téma: Sledování nových polutantů ve vzdálených pobřežních vodách
Libor Jaša téma: Moderní analytické metody ke studiu environmentálního výskytu, osudu a chemicko-biologických interakcí sinicových metabolitů.
Pavel Rotter absolvent 2017, téma: Význam a metody hodnocení difúzní kontaminace lesních půd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info