doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.


Kancelář: 3.67
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5025
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor habilitace Sociologie
Habilitační práce (veřejná část) Politizace každodennosti a kultury protestu
Datum zahájení 27. 1. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta)
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (UK - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Iveta Radičová, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě - Filozofická fakulta)
Oponenti prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (UK - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Iveta Radičová, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 1. 2004
Datum zasedání VR fakulty 12. 1. 2004
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 3. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info