doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.


Kancelář: bud. A13/118
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3972
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Fyziologie rostlin
Habilitační práce (veřejná část) Význam dusíkatých zásobních látek pro růstové procesy invazní trávy Calamagrostis epigejos
Datum zahájení 12. 12. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (MZLU Brno)
Členové prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (UK - Přírodovědecká fakulta Praha)
prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. (UKo Bratislava, SR)
prof. Ing. František Hrabě, CSc. (MZLU Brno)
doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (JČU - Biologicka fakulta České Budějovice)
Oponenti prof. Ing. František Hrabě, CSc. (MZLU Brno)
RNDr. Hana Čížková, CSc. (Ústav ekologie krajiny AV ČR , Třeboň)
RNDr. Jan Hofbauer, CSc. (Výzkumný ústav pícninářský, Troubsko)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2005
Datum zasedání VR fakulty 23. 2. 2005
Datum zasedání VR MU 31. 5. 2005
Stav řízení řízení zastaveno Vědeckou radou MU
Datum ukončení 31. 5. 2005
Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Fyziologie rostlin
Habilitační práce (veřejná část) Význam dusíkatých zásobních látek pro růstové procesy invazní trávy Calamagrostis epigejos
Datum zahájení 22. 6. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (MZLU Brno)
Členové prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. František Hrabě, CSc. (MZLU Brno)
prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (JČU - Biologicka fakulta České Budějovice)
Oponenti prof. Ing. František Hrabě, CSc. (MZLU Brno)
RNDr. Jan Hofbauer, CSc. (Výzkumný ústav pícninářský, Troubsko)
RNDr. Hana Čížková, CSc. (Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty 5. 12. 2007
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 1. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info